Abacus and Sword

66
  • Genre(s): Drama
  • Release year: 2010
  • Running time: 129 min

Original Release

12/04/2010

Cast

Masato Sakai Naoyuki Inoyama / Naoyuki Inoshiyama
Yukie Nakama Koma Inoyama / Koma Inoshiyama
Masatoshi Nakamura Nobuyuki Inoyama / Nobuyuki Inoshiyama
Mina Fujii Masa Inoyama / Sei Inoshiyama
Yûki Itô Inoyama / Shigeyuki Inoshiyama
Michio Kashiwada Wedding guest
Mitsuko Kusabue Gran mother / Obabasama
Keiko Matsuzaka Tsune Inoyama / Tsune Inoshiyama
Ichirôta Miyakawa Teruzane Tangonokami Okumura
Masahiko Nishimura Yosanpachi Nishimura / Yosohachi Nishihisashi
(see additional cast & crew)

Directors

Yoshimitsu Morita

Writers

Michifumi Isoda, Michio Kashiwada

Cast

Masato Sakai Naoyuki Inoyama / Naoyuki Inoshiyama
Yukie Nakama Koma Inoyama / Koma Inoshiyama
Masatoshi Nakamura Nobuyuki Inoyama / Nobuyuki Inoshiyama
Mina Fujii Masa Inoyama / Sei Inoshiyama
Yûki Itô Inoyama / Shigeyuki Inoshiyama
Michio Kashiwada Wedding guest
Mitsuko Kusabue Gran mother / Obabasama
Keiko Matsuzaka Tsune Inoyama / Tsune Inoshiyama
Ichirôta Miyakawa Teruzane Tangonokami Okumura
Masahiko Nishimura Yosanpachi Nishimura / Yosohachi Nishihisashi
Shigemitsu Ogi Tadatsugu Abe
Kaito Ohyagi Naokichi Inoyama / Naokichi Inoshiyama
Sengoro Shigeyama Shigenaga
Kyusaku Shimada Masujirô Ômura
Riku Tokimitsu Navy
Katy Townsend Sarah
Takashi Yamanaka Nariyasu Maeda
Yuki Katsuragi Haru Inoyama
Asahi Yoshida Genjirô Gôda
Kôji Satô Aoyama

Producers

Masato Hara Executive Producer
Suketsugu Noda Executive Producer
Masao Teshima Executive Producer
Hidekazu Tobita Executive Producer
Fumitsugu Ikeda Producer
Reiko Iwaki Producer
Yoshiko Makabe Producer
Kazuko Misawa Producer
Masayuki Motomochi Producer

Editors

Akimasa Kawashima

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙