Another Heaven

27
  • R

Original Release

04/29/2000

Cast

Yosuke Eguchi Manabu Hayase
Miwako Ichikawa Asako
Takashi Kashiwabara Atsushi Kimura
Haruhiko Kato Yuuji Makuta
Naomasa Musaka Sakamoto-keibu
Kunihiro Ida Ryoukado-keibu
Yosinori Kô Kumakura-keiji
Toshi Shioya Ikegami kenshi-i
Yôko Ohshima Kazuko Ohno
Yoshio Harada Detective Tobitaka
(see additional cast & crew)

Directors

Joji Iida

Writers

Joji Iida

Cast

Yosuke Eguchi Manabu Hayase
Miwako Ichikawa Asako
Takashi Kashiwabara Atsushi Kimura
Haruhiko Kato Yuuji Makuta
Naomasa Musaka Sakamoto-keibu
Kunihiro Ida Ryoukado-keibu
Yosinori Kô Kumakura-keiji
Toshi Shioya Ikegami kenshi-i
Yôko Ohshima Kazuko Ohno
Yoshio Harada Detective Tobitaka
Taro Suwa Taguchi-kanshiki
Kai Atô Shinji Ohno
Yukiko Okamoto Chizuru Kashiwagi
Akira Emoto Detective Akagi
Manami Honjô
Kimiko Inui Newscaster
Takamasa Kidachi
Natsuhiko Kyôgoku Commentator
Yasuko Matsuyuki
Tomohiro Okada Volanteer no otoko

Producers

Kei Haruna Executive Producer
Hideji Miyajima Executive Producer
Toshiho Toyoda Executive Producer
Michihiko Umezawa Executive Producer
Toyoyuki Yokohama Executive Producer
Makoto Ishihara Producer
Shin'ya Kawai Producer
Osamu Kubota Producer
Hijiri Taguchi Producer
Kiyoshi Taguchi Producer

Editors

Hirohide Abe

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙