Assembly

78
Assembly is a 2007 Chinese war film written by Liu Heng and directed by Feng Xiaogang. It starred Zhang Hanyu, Deng Chao, Yuan Wenkang, Tang Yan, Wang Baoqiang, Liao Fan, Hu Jun, Ren Quan and Li Naiwen. The film, ostensibly portraying an anti-war theme,... read more

Assembly is a 2007 Chinese war film written by Liu Heng and directed by Feng Xiaogang. It starred Zhang Hanyu, Deng Chao, Yuan Wenkang, Tang Yan, Wang Baoqiang, Liao Fan, Hu Jun, Ren Quan and Li Naiwen. The film, ostensibly portraying an anti-war theme, was first released on 20 December 2007. It won the 2008 Hundred Flowers Awards and the 2009 Golden Rooster Awards for Best Film.

Original Release

10/09/2007

Links

Cast

Hanyu Zhang Officer Li
Chao Deng Zhao Erdou
Wenkang Yuan Wang Jincun
Fan Liao Commissar Zhang
Yan Tang Sun Guiqin
Baoqiang Wang Jiang Maocai / Sniper Jiang Maocai
Tiffany Tang Sun Guiqin
Lao Yun Commissar Zhang
Phil Jones US Army Captain
Jun Hu Liu Zeshui
(see additional cast & crew)

Directors

Xiaogang Feng

Writers

Heng Liu, Jingyuan Yang, Bin Zhang, Li Zhang

Cast

Hanyu Zhang Officer Li
Chao Deng Zhao Erdou
Wenkang Yuan Wang Jincun
Fan Liao Commissar Zhang
Yan Tang Sun Guiqin
Baoqiang Wang Jiang Maocai / Sniper Jiang Maocai
Tiffany Tang Sun Guiqin
Lao Yun Commissar Zhang
Phil Jones US Army Captain
Jun Hu Liu Zeshui
Quan Ren Political Officer
Ming Hu Liangel
Naiwen Li Lu Kuangou
Heng Fu Luo Guangtian
Wu Hongwu Gong Liangguo
Peng Ye Lieutnant
Shaokang Zhao Lao Ciwei
Chen Li Secretary Liu
Haiqiong Luo Doctor Yhang
Zhu Tianyou Zhu

Producers

Kuo-Fu Chen Executive Producer
Lorraine Ho Executive Producer
Tianyun Wang Executive Producer
Zhonglei Wang Executive Producer
Weidong Cheng Executive Producer
Edward Chi-yun Yi Executive Producer
John Chong Producer
Xiaogang Feng Producer
Yanming Jiang Producer
Shirley Lau Producer
Zhongfu Lou Producer
Zhonglun Ren Producer
Tongyuan Wang Producer
Zhongjun Wang Producer
Pengle Xu Producer
Guan Yadi Producer

Editors

Miaomiao Liu

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙