Check It Out, Yo!

66
  • Genre(s): Musical Drama
  • Release year: 2006
  • Running time: 117 min

Original Release

04/22/2006

Cast

Hayato Ichihara Toru Isaka
Mao Inoue Yui Haebaru
Yuta Hiraoka Tetsuo Tamashiro
Tasuku Emoto Akira Motobe
Tetsuji Tamayama Ryota Tarama
Ayumi Ito Nagisa Nakamura
Konishiki Andy Clarence
Sayaka Yamaguchi Mina Haebaru
Kirin Kiki Chisa Haebaru
Shingo Yanagisawa Shuichiro Motobe
(see additional cast & crew)

Directors

Rieko Miyamoto

Writers

Takehiko Hata

Cast

Hayato Ichihara Toru Isaka
Mao Inoue Yui Haebaru
Yuta Hiraoka Tetsuo Tamashiro
Tasuku Emoto Akira Motobe
Tetsuji Tamayama Ryota Tarama
Ayumi Ito Nagisa Nakamura
Konishiki Andy Clarence
Sayaka Yamaguchi Mina Haebaru
Kirin Kiki Chisa Haebaru
Shingo Yanagisawa Shuichiro Motobe
Yutaka Matsushige Katsuji Tamashiro
Hiroki Kawata Shigeo Kyan
Gori Ichi Kawahara
Satoko Ôshima Kazuko Isaka
Mariko Tsutsui Keiko Haebaru
Taneko Satomi Motobu
Mitsuru Hirata Minoru Haebaru
Takanori Jinnai Heisuke Isaka
Akiko Takase

Producers

Yoshishige Shimatani Executive Producer
Yoshiro Hosono Executive Producer
Kazuyoshi Seki Executive Producer
Toru Miyazawa Producer
Madoka Takiyama Producer
Kazutoshi Wadakura Producer

Editors

Yoshifumi Fukazawa

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙