Digimon Tamers: Runaway Locomon

69
  • PG

Original Release

03/02/2002

US Release

03/02/2002

Cast

Brian Beacock Takato Matsuki / Gallantmon / Gallantmon Crimson Mode
Steve Blum Guilmon / Growlmon / Gallantmon / Galantmon Crimson Mode / Kenta Kitagawa / Mitsuo Yamaki / Rika's Father
Melissa Fahn Rika Nonaka
Touko Aoyama Kenta Kitagawa (voice) / Kenta Kitagawa
Yoko Asada Juri Katou (voice) / Juri Katou
Susumu Chiba Mitsuo Yamaki (voice) / Mitsuo Yamaki
Tifanie Christun Riley Ohtori
Mari Devon Renamon / Sakuyamon
Barbara Goodson Seiko Hata
Yuka Imai Renamon / Sakuyamon / Rumiko Makino / Rumiko Makino (voice)
(see additional cast & crew)

Directors

Tetsuji Nakamura

Writers

Akiyoshi Hongo, Chiaki Konaka, Hiro Masaki

Cast

Brian Beacock Takato Matsuki / Gallantmon / Gallantmon Crimson Mode
Steve Blum Guilmon / Growlmon / Gallantmon / Galantmon Crimson Mode / Kenta Kitagawa / Mitsuo Yamaki / Rika's Father
Melissa Fahn Rika Nonaka
Touko Aoyama Kenta Kitagawa (voice) / Kenta Kitagawa
Yoko Asada Juri Katou (voice) / Juri Katou
Susumu Chiba Mitsuo Yamaki (voice) / Mitsuo Yamaki
Tifanie Christun Riley Ohtori
Mari Devon Renamon / Sakuyamon
Barbara Goodson Seiko Hata
Yuka Imai Renamon / Sakuyamon / Rumiko Makino / Rumiko Makino (voice)
Ai Iwamura MarinAngemon (voice) / MarinAngemon
Tomoko Kaneda Culumon (voice) / Culumon
Jun'ichi Kanemaru Ryo Akiyama / Justimon / Justimon (voice)
Kaneta Kimotsuki Parasimon
Kazunari Kojima Railroad Track Worker
Brad MacDonald Kazu Shioda
Mona Marshall Terriermon / MegaGargomon / MarineAngemon
Fumiko Miyashita Megumi Onodera
Yuuta Mochizuki Locomon
Ai Nagano Li Shaochung / Reika Ohtori

Producers

Jamie Simone Executive Producer
Satoshi Azuma Executive Producer
Masaki Miyauchi Executive Producer
Tan Takaiwa Executive Producer
Tsutomu Tomari Executive Producer
Hideki Yamashita Executive Producer
Rita Majkut Producer
Atsunari Baba Producer

Editors

Shigeru Nishiyama

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙