Hana

73
Hana - the Tale of a Reluctant Samurai, known in Japan as Hana yori mo Naho (花よりもなほ), is a 2006 Japanese jidaigeki by director Hirokazu Koreeda. The film was released in the United States by Funimation who also gave it an English-language dub.

Hana - the Tale of a Reluctant Samurai, known in Japan as Hana yori mo Naho (花よりもなほ), is a 2006 Japanese jidaigeki by director Hirokazu Koreeda. The film was released in the United States by Funimation who also gave it an English-language dub.

Original Release

06/03/2006

Links

Cast

Rie Miyazawa Osae
Arata Furuta Sadashiro
Jun Kunimura Isekan
Katsuo Nakamura Shigehachi
Tadanobu Asano Jubei Kanazawa
Yoshio Harada Junai Onodera
Teruyuki Kagawa Hirano Jirozaemon / Jirozaemon Hirano
Tomoko Tabata Onobu
Yui Natsukawa Oryo
Renji Ishibashi Aoki Shozaburo / Shozaburo Aoki
(see additional cast & crew)

Directors

Hirokazu Koreeda

Writers

Hirokazu Koreeda

Cast

Rie Miyazawa Osae
Arata Furuta Sadashiro
Jun Kunimura Isekan
Katsuo Nakamura Shigehachi
Tadanobu Asano Jubei Kanazawa
Yoshio Harada Junai Onodera
Teruyuki Kagawa Hirano Jirozaemon / Jirozaemon Hirano
Tomoko Tabata Onobu
Yui Natsukawa Oryo
Renji Ishibashi Aoki Shozaburo / Shozaburo Aoki
Ryo Kase Sodekichi
Seiji Chihara Tomekichi
Ryûhei Ueshima Otokichi
Natsuo Ishido
Jun'ichi Okada Aoki Sōzaemon / Aoki Souzaemon aka 'Soza'
Yûichi Kimura Magosaburo
Susumu Terajima Kichiemon Terasaka
Christopher Bevins Jubei / Tomekichi
Majken Bullard Shinnosuke
Chris Cason Magosaburo / Onodera

Producers

Editors

Hirokazu Koreeda

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙