Home Sweet Home

59
  • Genre(s): Drama
  • Release year: 1951
  • Running time: 91 min

Original Release

03/21/1951

Cast

Isuzu Yamada Namiko, Kosaku's wife
Hideko Takamine Tomoko, Kosaku's daughter
Keiji Sada Saburo Uchiyama, Tomoko's boyfriend
Mutsuko Sakura Kaoko Fukuda, Namiko's sister
Chishû Ryû Kosaku Uemura
Kokuten Kôdô Mr. Kanazawa
Sugisaku Aoyama Oyama, painter
Junji Masuda Yasutaro Baba
Reiko Minakami Natsuko
Shin'yô Nara President of Morinaga
(see additional cast & crew)

Directors

Noboru Nakamura

Writers

Sumie Tanaka

Cast

Isuzu Yamada Namiko, Kosaku's wife
Hideko Takamine Tomoko, Kosaku's daughter
Keiji Sada Saburo Uchiyama, Tomoko's boyfriend
Mutsuko Sakura Kaoko Fukuda, Namiko's sister
Chishû Ryû Kosaku Uemura
Kokuten Kôdô Mr. Kanazawa
Sugisaku Aoyama Oyama, painter
Junji Masuda Yasutaro Baba
Reiko Minakami Natsuko
Shin'yô Nara President of Morinaga
Keiko Kishi Nobuko, Kosaku's daughter
Kazuko Fukui Mitsuko
Kaoru Kusuda Chiyo Koizumi
Shinichirô Minami President of an estate agent
Katsumasa Okamoto Kazuo
Matsuko Shiga

Producers

Takashi Koide Executive Producer
Takashi Koide Producer

Editors

Yoshiyasu Hamamura

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙