Kamen Rider Fourze: Everyone, Space is Here!

69
Kamen Rider Fourze the Movie: Space, Here We Come! is the theatrical release of the 2011 & 2012 Kamen Rider Series drama Kamen Rider Fourze. The film was released on August 4, 2012, alongside the film for Tokumei Sentai Go-Busters, Tokumei Sentai... read more

Kamen Rider Fourze the Movie: Space, Here We Come! is the theatrical release of the 2011 & 2012 Kamen Rider Series drama Kamen Rider Fourze. The film was released on August 4, 2012, alongside the film for Tokumei Sentai Go-Busters, Tokumei Sentai Go-Busters the Movie: Protect the Tokyo Enetower!. The film is also featuring the debut of the lead character of Kamen Rider Wizard, Haruto Soma.

Original Release

08/04/2012

Cast

Sota Fukushi Kamen Rider Fourze / Gentaro Kisaragi
Ayumi Kinoshita Shizuka Shirayama
Fumika Shimizu Yuki Jojima
Mikie Hara Inga Blink
Rikako Sakata Miu Kazashiro
Kouki Okada Harumi Saeba
Ryo Yoshizawa Ryusei Sakuta / Kamen Rider Meteor
Ryûki Takahashi Kengo Utahoshi
Shiho Tomoko Nozama
Shion Tsuchiya JK
(see additional cast & crew)

Directors

Koichi Sakamoto

Writers

Kazuki Nakashima

Cast

Sota Fukushi Kamen Rider Fourze / Gentaro Kisaragi
Ayumi Kinoshita Shizuka Shirayama
Fumika Shimizu Yuki Jojima
Mikie Hara Inga Blink
Rikako Sakata Miu Kazashiro
Kouki Okada Harumi Saeba
Ryo Yoshizawa Ryusei Sakuta / Kamen Rider Meteor
Ryûki Takahashi Kengo Utahoshi
Shiho Tomoko Nozama
Shion Tsuchiya JK
Ken Nishida Doctor Blink
Kôsei Amano Kouhei Hayami
Kazutoshi Yokoyama Kou Tatsugami
Takushi Tanaka Chuta Ohsugi
Shingo Tsurumi Mituaki Gamou
Tsutomu Isobe XVII
Shun'ya Shiraishi Kamen Rider Wizard
Jastine Tomimori Shun Daimonji
Yoshiaki Yamane Taneo Komatsu
Mika Akizuki Yukina Takamura
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙