Kamen Rider W Returns: Kamen Rider Accel

58

Original Release

04/21/2011

Cast

Masaki Suda Kamen Rider W / Philip
Hikaru Yamamoto Akiko Narumi
Minehiro Kinomoto Kamen Rider Accel / Ryu Terui
Yukari Taki Aoi Katsuragi
Minoru Tanaka Hiroshi Sagami
Mitsutoshi Shundō Yukihiro Ohno
Takeshi Nadagi Mikio Jinno
Shingo Nakagawa Shun Makura
Nao Nagasawa Lily Shirogane
Fubito Yamano Frank Shirogane
(see additional cast & crew)

Directors

Koichi Sakamoto

Writers

Keiichi Hasegawa

Cast

Masaki Suda Kamen Rider W / Philip
Hikaru Yamamoto Akiko Narumi
Minehiro Kinomoto Kamen Rider Accel / Ryu Terui
Yukari Taki Aoi Katsuragi
Minoru Tanaka Hiroshi Sagami
Mitsutoshi Shundō Yukihiro Ohno
Takeshi Nadagi Mikio Jinno
Shingo Nakagawa Shun Makura
Nao Nagasawa Lily Shirogane
Fubito Yamano Frank Shirogane
Ren Kiriyama Kamen Rider W / Shotaro Hidari
Kohei Yamamoto Masaru
Kenta Nitta Nobu
Mitsumi Hiromura Miki
Masahiro Noguchi Boss
Ayumi Shimozono Female Bodyguard
Taro Suwa Aoi's Father
Keiichi Hasegawa Drunken Man
Hiroshi Doki Fumen Master
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙