Kids on the Slope

68

Original Release

03/10/2018

Links

Cast

Yuri Chinen Kaoru Nishimi
Dean Fujioka Junichi Katsuragi
Nana Komatsu Ritsuko Mukae
Erina Mano Yurika Fukahori
Hokuto Matsumura Seiji Matsuoka
Taishi Nakagawa Sentaro Kawabuchi
Baijaku Nakamura Tsutomu Mukae
Yorie Yamashita aunt
Toru Nomaguchi Sentaro's father
(see additional cast & crew)

Directors

Takahiro Miki

Writers

Yuki Kodama, Izumi Takahashi

Cast

Yuri Chinen Kaoru Nishimi
Dean Fujioka Junichi Katsuragi
Nana Komatsu Ritsuko Mukae
Erina Mano Yurika Fukahori
Hokuto Matsumura Seiji Matsuoka
Taishi Nakagawa Sentaro Kawabuchi
Baijaku Nakamura Tsutomu Mukae
Yorie Yamashita aunt
Toru Nomaguchi Sentaro's father

Producers

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙