Lupin III: Seven Days Rhapsody

65

Original Release

09/08/2006

Cast

Yosuke Akimoto Danon
Mabuki Andô Jenny
Tessho Genda Vice President
Makio Inoue Goemon Ishikawa XIII / Goemon Ishikawa XIII (voice)
Mariya Ise Michelle
Hiroshi Iwasaki Auto Rickshaw Driver
Masaki Kawanabe Koriano
Eriko Kigawa Sale Girl
Kiyoshi Kobayashi Jigen Daisuke
Kousei Kobayashi Horse Racing Announcer
(see additional cast & crew)

Directors

Hajime Kamegaki

Writers

Hiroshi Kashiwabara, Monkey Punch

Creators

Monkey Punch

Cast

Yosuke Akimoto Danon
Mabuki Andô Jenny
Tessho Genda Vice President
Makio Inoue Goemon Ishikawa XIII / Goemon Ishikawa XIII (voice)
Mariya Ise Michelle
Hiroshi Iwasaki Auto Rickshaw Driver
Masaki Kawanabe Koriano
Eriko Kigawa Sale Girl
Kiyoshi Kobayashi Jigen Daisuke
Kousei Kobayashi Horse Racing Announcer
Kan'ichi Kurita Arsène Lupin III / Rupan sansei
Eiko Masuyama Fujiko Mine / Mine Fujiko
Matsuo Matsuo Monk
Goro Naya Inspector Kouichi Zenigata / Zenigata Koichi
Keijin Okuda Front Man
Mizuki Saitô Kokkusu
Shunsuke Sakuya Fire
Fumihiko Tachiki Raito
Masane Tsukayama Gaz

Producers

Editors

Yuriko Sano

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙