Mulan

78
Mulan: Rise of a Warrior, also known as Mulan: Legendary Warrior, is a 2009 Chinese film starring Zhao Wei as the titular protagonist. The director, Jingle Ma, has explained that this film is vastly different from the 1998 Walt Disney animated film... read more

Mulan: Rise of a Warrior, also known as Mulan: Legendary Warrior, is a 2009 Chinese film starring Zhao Wei as the titular protagonist. The director, Jingle Ma, has explained that this film is vastly different from the 1998 Walt Disney animated film and adheres more to his imagination. Zhao Wei was cast by Ma as Hua Mulan over actresses Zhang Ziyi, Michelle Yeoh, and Liu Yifei, who were reportedly also considered for the main role.

Original Release

11/26/2009

Cast

Wei Zhao Hua Mulan
Jaycee Chan Fei Xiaohu
Rongguang Yu Hua Hu (Mulan's father)
Kun Chen Wentai
Jiao Xu Chanyu
Zhou Sun Emperor
Liu Yuxin Rouran Princess
Vitas Wude
Sun Zhou Modu
Angel Liu Princess of Rouran
(see additional cast & crew)

Directors

Jingle Ma, Wei Dong

Writers

Jingle Ma, Ting Zhang

Cast

Wei Zhao Hua Mulan
Jaycee Chan Fei Xiaohu
Rongguang Yu Hua Hu (Mulan's father)
Kun Chen Wentai
Jiao Xu Chanyu
Zhou Sun Emperor
Liu Yuxin Rouran Princess
Vitas Wude
Sun Zhou Modu
Angel Liu Princess of Rouran
Changsheng Liu Mr. Fei
Fuzhen Kang Xiaobai
Nicky Lee Hu Kui
Shu Li Mr. Huo
Guangcheng Song Battalion Commander
Hongjiang Hou Zang Zhi
Xinglei Wang Xiaohulu
Guangxu Li Ashina
Jing Yuan Vice-commander
Guofeng Li Dafei

Producers

Editors

Chi-Leung Kwong

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙