One Day

58
  • Genre(s): Family Drama
  • Release year: 2014
  • Running time: 90 min

Original Release

09/10/2014

Cast

Ady An Mother / Teacher / Little Stupid Bird (segment "Diary of The Little Fool") (voice)
Shihao Fan Willy (segment "Solo Choir")
Shaofeng Feng (segment "Qiu Zha") (voice)
Xiaomi Gao Tao (segment "The Rising Sun")
Songtao Guo Dorji (segment "Present")
Shunli Liu Shunli (segment "Crazy Bread")
Zhanpeng Wang Xiaopeng (segment "My Little Cinema")
Zhe Wang Xiao Ya (segment "Take Me Home")
Ying Yang Ying (segment "You Don't Need Eyes to See")
Geng Han (segment "You Don't Need Eyes to See")
(see additional cast & crew)

Directors

Bo Du, Ying Jiang, Ruijun Li, Yonghong Liu, Yuan Tian, Zhijian Tong, Daqing Wang, Chih-Lin Yang, Xiaoxing Yi

Writers

Bo Du, Ying Jiang, Bashen Li, Ruijun Li, Ling Mai, San Pi, Tiantian Qian, Yuan Tian, Huaiyu Wang, Chih-Lin Yang, Xiaoxing Yi, Ji Zhang, Mei Yong

Cast

Ady An Mother / Teacher / Little Stupid Bird (segment "Diary of The Little Fool") (voice)
Shihao Fan Willy (segment "Solo Choir")
Shaofeng Feng (segment "Qiu Zha") (voice)
Xiaomi Gao Tao (segment "The Rising Sun")
Songtao Guo Dorji (segment "Present")
Shunli Liu Shunli (segment "Crazy Bread")
Zhanpeng Wang Xiaopeng (segment "My Little Cinema")
Zhe Wang Xiao Ya (segment "Take Me Home")
Ying Yang Ying (segment "You Don't Need Eyes to See")
Geng Han (segment "You Don't Need Eyes to See")
Qianyuan Wang (segment "Take Me Home")
Fan Xu (segment "Crazy Bread")
Mei Yong (segment "Present")
Shanshan Yuan (segment "Solo Choir")
Hanyu Zhang Manager (segment "My Little Cinema")
Sun Zhou (segment "The Rising Sun")
Jia-yi Feng (segment "My Little Cinema")
Hongtao Li (segment "Crazy Bread")
San Pi Father (segment "Diary of The Little Fool")
Gaowa Siqin (segment "The Rising Sun")

Producers

Ke Gao Producer
Ruijun Li Producer
Fayi Liu Producer
A.-mei Sun Producer
Kind Zhu Producer
Likai Zuo Producer
Ke Liu Producer
Qichao Song Producer
Ying Yang Producer

Editors

Yang Bu, Zong Dai, Ying Jiang, Ruijun Li, Zhijian Tong, Andy Wang, Xia Wu, Chih-Lin Yang, Botao Yu, Yu Dong, Weili Zhang, Peng Du

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙