Orochi - Blood

63

Original Release

09/20/2008

Cast

Yoshino Kimura Aoi Monzen / Kazusa Monzen / Kazusa
Noriko Nakagoshi Lisa Monzen / Risa Monzen
Mitsuki Tanimura Orochi / Yoshiko
Kyusaku Shimada Saijo / Shitsuji
Taro Yamamoto Hiroshi Onishi
Yôko Ohshima Masae
Kaoru Kusumi
(see additional cast & crew)

Directors

Norio Tsuruta

Writers

Kazuo Umezu, Hiroshi Takahashi

Cast

Yoshino Kimura Aoi Monzen / Kazusa Monzen / Kazusa
Noriko Nakagoshi Lisa Monzen / Risa Monzen
Mitsuki Tanimura Orochi / Yoshiko
Kyusaku Shimada Saijo / Shitsuji
Taro Yamamoto Hiroshi Onishi
Yôko Ohshima Masae
Kaoru Kusumi

Producers

Editors

Hiroshi Sunaga

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙