Play it, Boogie-Woogie

58
  • Genre(s): Drama
  • Release year: 1981
  • Running time: 130 min

Original Release

04/07/1981

Cast

Atsuko Asano Sachino / Sachino Kobayashi
Masato Furuoya Goro
Tsutomu Yamazaki Man / Mustang Man
Hiroko Asano Keiko
Jun Hamamura Old man
Yoshio Harada Teruo Miyazato
Masumi Harukawa Sachino's mother / Haruyo Kobayashi (Sachino's mother)
Renji Ishibashi Detective
Juzo Itami Lawyer
Ittoku Kishibe
(see additional cast & crew)

Directors

Toshiya Fujita

Writers

Yoshio Kataoka, Eiichi Uchida

Cast

Atsuko Asano Sachino / Sachino Kobayashi
Masato Furuoya Goro
Tsutomu Yamazaki Man / Mustang Man
Hiroko Asano Keiko
Jun Hamamura Old man
Yoshio Harada Teruo Miyazato
Masumi Harukawa Sachino's mother / Haruyo Kobayashi (Sachino's mother)
Renji Ishibashi Detective
Juzo Itami Lawyer
Ittoku Kishibe
Erina Miyai Woman on a bike / Woman on a Harley
Hideo Murota Owner of Queen Elizabeth
Kaori Takeda Yukie
Shinobu Tsuruta Manager at a restaurant
Ayako Kobayashi Mari (Daughter)
Miyoko Akaza Hanae (Wife)

Producers

Haruki Kadokawa Executive Producer

Editors

Osamu Inoue

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙