Prophecy

67

Original Release

06/06/2015

Cast

Toma Ikuta Gates / Geitsu / Hiroaki Okuda
Erika Toda Yoshino / Erika Yoshino
Ryôhei Suzuki Kansai / Tomohiko Kasai
Yoshiyoshi Arakawa Metabo / Shinichi Terahara
Gaku Hamada Nobita / Koichi Kimura
Nana Komatsu Kaede
Junko Akisawa Announcer
Masayuki Deai
Shizuka Fujimoto Nurse
Kôhei Fukuhara Nelson
(see additional cast & crew)

Directors

Yoshihiro Nakamura

Writers

Tetsuya Tsutsui, Tamio Hayashi

Cast

Toma Ikuta Gates / Geitsu / Hiroaki Okuda
Erika Toda Yoshino / Erika Yoshino
Ryôhei Suzuki Kansai / Tomohiko Kasai
Yoshiyoshi Arakawa Metabo / Shinichi Terahara
Gaku Hamada Nobita / Koichi Kimura
Nana Komatsu Kaede
Junko Akisawa Announcer
Masayuki Deai
Shizuka Fujimoto Nurse
Kôhei Fukuhara Nelson
Hirotaro Honda Kato
Yoshihiko Hosoda Tabata
Kiô Ikeda (as Kiô Ikeda)
Tetsuya Kitamoto Nishi
Ryû Kiyama Iwabuchi
Fumiyo Kohinata Tadashi Shitaragi
Toshihito Kokubo
Toshimasa Komatsu Kaneko
Suguru Konuma
Masataka Kubota Yuichi Aoyama

Producers

Editors

Toshirô Matsutake

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙