Sennen no koi - Hikaru Genji monogatari

66
Sennen no Koi — Hikaru Genji monogatari is a 2001 Japanese movie, loosely based on the classical work of Heian-period Japanese literature, The Tale of Genji, directed by Tonkō Horikawa and written by Akira Hayasaka.

Sennen no Koi — Hikaru Genji monogatari is a 2001 Japanese movie, loosely based on the classical work of Heian-period Japanese literature, The Tale of Genji, directed by Tonkō Horikawa and written by Akira Hayasaka.

Original Release

12/15/2001

Cast

Sayuri Yoshinaga Murasaki Shikibu
Yuki Amami Hikaru Genji
Toru Kazama Tô no Chûjô
Morio Kazama Jûjôtei
Kyoko Kishida Gen no Naishi no Suke
Naoto Takenaka Akashi no Nyûdô
Tsurutaro Kataoka Eshi - painter
Rino Katase Ôkisaki
Reiko Takashima Fujitsubo no Chûgû / Kiritsubo no Kôi
Keiko Takeshita Rokujô no Miyasundokoro
(see additional cast & crew)

Directors

Tonkô Horikawa

Writers

Akira Hayasaka

Cast

Sayuri Yoshinaga Murasaki Shikibu
Yuki Amami Hikaru Genji
Toru Kazama Tô no Chûjô
Morio Kazama Jûjôtei
Kyoko Kishida Gen no Naishi no Suke
Naoto Takenaka Akashi no Nyûdô
Tsurutaro Kataoka Eshi - painter
Rino Katase Ôkisaki
Reiko Takashima Fujitsubo no Chûgû / Kiritsubo no Kôi
Keiko Takeshita Rokujô no Miyasundokoro
Yasunori Danta Fujiwara no Korenori (as Yasunori Danda)
Takako Tokiwa Murasaki no Ue
Shinobu Nakayama Aoi no Ue
Fumie Hosokawa Akashi no Kimi
Aki Maeda Kataiko
Seiko Matsuda Ageha no Kimi
Yôko Minamino Oboro Zukuyo
Taro Yamamoto Fujiwara no Koremitsu
Ken Watanabe Fujiwara no Michinaga / Fujiwara no Nobutaka
Mitsuko Mori Sei Shônagon

Producers

Tan Takaiwa Executive Producer
Hiroyoshi Koiwai Producer
Riuko Tominaga Producer

Editors

Shin'ya Tadano

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙