Seven Swords

72
  • R
Seven Swords is a 2005 Hong Kong wuxia film produced and directed by Tsui Hark, starring Leon Lai, Donnie Yen, Charlie Yeung, Sun Honglei, Lu Yi and Kim So-yeon. The story is loosely adapted from Liang Yusheng's novel Qijian Xia Tianshan and is completely... read more
Available to stream, rent, or purchase on:

Seven Swords is a 2005 Hong Kong wuxia film produced and directed by Tsui Hark, starring Leon Lai, Donnie Yen, Charlie Yeung, Sun Honglei, Lu Yi and Kim So-yeon. The story is loosely adapted from Liang Yusheng's novel Qijian Xia Tianshan and is completely unrelated to the novel except for some characters' names. Seven Swords was used as the opening film to the 2005 Venice Film Festival and as a homage to Akira Kurosawa's 1954 film Seven Samurai.

Original Release

07/25/2005

Cast

Donnie Yen Chu Zhaonan
Honglei Sun General Fire-Wind
Leon Lai Yang Yuncong (as Ming Li)
Charlie Young Wu Yuanying
Chia-Liang Liu Fu Qingzhu
Michael Wong Prince Dokado (as Man-Tak Wong)
Jason Piao Pai Liu Jingyi (as Piao Pai)
Duncan Lai Mu Lang (as Kwan-Tat Chow)
Li-Wu Tai Xin Longzi
Kuan-Chun Chi Qiu Dongluo
(see additional cast & crew)

Directors

Hark Tsui

Writers

Chi-Sing Cheung, Tin Nam Chun, Yusheng Liang, Hark Tsui

Cast

Donnie Yen Chu Zhaonan
Honglei Sun General Fire-Wind
Leon Lai Yang Yuncong (as Ming Li)
Charlie Young Wu Yuanying
Chia-Liang Liu Fu Qingzhu
Michael Wong Prince Dokado (as Man-Tak Wong)
Jason Piao Pai Liu Jingyi (as Piao Pai)
Duncan Lai Mu Lang (as Kwan-Tat Chow)
Li-Wu Tai Xin Longzi
Kuan-Chun Chi Qiu Dongluo
Peng Huang Guan Sandao
Haitao Li Twelve Guardians (Si Yilang)
Jingwu Ma Master Shadow Glow
Ming Zhe Liu Twelve Guardians (Jiao Ci)
Chi Man Wong Twelve Guardians (Shan Zhi)
Tengfei Tang Twelve Guardians (Shi Shou)
Gu Kun Twelve Guardians (Bang Muzi) (as Kun Gu)
Hai-Bin Lin Twelve Guardians (San Gen)
Feng-Qiang Guo Twelve Guardians (Hei Jiu)
Zhang Jie Twelve Guardians (Mao Lang) (as Jie Zhang)

Producers

Bong-Chui Hong Executive Producer
Zhizhong Pan Executive Producer
Raymond Bak-Ming Wong Executive Producer
Nansun Shi Executive Producer
Yong Zhang Executive Producer
Lee Joo-Ick Producer
Zhong-Jun Ma Producer
Nansun Shi Producer
Cheng Yu Producer
Hark Tsui Producer
Chi-Sing Cheung Producer
Sung Goh Producer
Zhizhong Pan Producer
Ming-Yat Woo Producer
Kam Yung-Tak Producer
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙