Sluzhili dva tovarishcha

67
Two Comrades Were Serving is a 1968 Soviet war film directed by Yevgeny Karelov with a script by Yuli Dunsky and Valeri Frid. The film is about the Russian civil war, in particular, the battle for the Crimean peninsula.

Two Comrades Were Serving is a 1968 Soviet war film directed by Yevgeny Karelov with a script by Yuli Dunsky and Valeri Frid. The film is about the Russian civil war, in particular, the battle for the Crimean peninsula.

Original Release

01/01/1968

US Release

01/01/1968

Cast

Oleg Yankovskiy Andrei Nekrasov
Rolan Bykov Ivan Karyakin
Anatoliy Papanov Colonel
Vladimir Vysotskiy Поручик Брусенцов
Iya Savvina Alexandra
Alla Demidova Commissar
Nikolay Kryuchkov
Nikolay Burlyaev Белый офицер
Nikolay Parfyonov Белый офицер
Valentina Berezutskaya
(see additional cast & crew)

Directors

Yevgeni Karelov

Writers

Yuli Dunsky, Valeri Frid

Cast

Oleg Yankovskiy Andrei Nekrasov
Rolan Bykov Ivan Karyakin
Anatoliy Papanov Colonel
Vladimir Vysotskiy Поручик Брусенцов
Iya Savvina Alexandra
Alla Demidova Commissar
Nikolay Kryuchkov
Nikolay Burlyaev Белый офицер
Nikolay Parfyonov Белый офицер
Valentina Berezutskaya
Roman Tkachuk Белый офицер
Pyotr Krylov
Rostislav Yankovskiy
Vasiliy Badayev (as V. Badayev)
Vyacheslav Beryozko (as V. Beryozko)
Iona Biy-Brodskiy (as I. Brodsky)
Juozas Budraitis
Nikolai Dupak (as N. Dupak)
Valeri Frid (as V. Frid)
Vasiliy Fushchich (as V. Fushchich)

Editors

M. Renkova

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙