Stage-struck Tora-san

63
  • Genre(s): Comedy
  • Release year: 1978
  • Running time: 107 min
Stage-Struck Tora-san aka Tora-san's Stage-Struck is a 1978 Japanese comedy film directed by Yoji Yamada. It stars Kiyoshi Atsumi as Torajirō Kuruma (Tora-san), and Nana Kinomi as his love interest or "Madonna". Stage-Struck Tora-san is the twenty-first... read more

Stage-Struck Tora-san aka Tora-san's Stage-Struck is a 1978 Japanese comedy film directed by Yoji Yamada. It stars Kiyoshi Atsumi as Torajirō Kuruma (Tora-san), and Nana Kinomi as his love interest or "Madonna". Stage-Struck Tora-san is the twenty-first entry in the popular, long-running Otoko wa Tsurai yo series.

Original Release

08/05/1978

Links

Cast

Kiyoshi Atsumi Torajiro Kuruma
Chieko Baishô Sakura Suwa (Torajiro's sister) / Sakura
Nana Kinomi Nanako
Tetsuya Takeda Tomekichi
Gin Maeda Hiroshi (Sakura's husband) / Hiroshi
Masami Shimojô Tatsuzo (Torajiro's uncle) / Kuruma Tatsuzō
Chieko Misaki Tsune (Torajiro's aunt) / Tsune
Hisao Dazai Umetaro (Hiroshi's boss) / Umetarō
Chishû Ryû Priest / Gozen-sama
Hiroshi Inuzuka
(see additional cast & crew)

Directors

Yôji Yamada

Writers

Yôji Yamada, Yoshitaka Asama

Cast

Kiyoshi Atsumi Torajiro Kuruma
Chieko Baishô Sakura Suwa (Torajiro's sister) / Sakura
Nana Kinomi Nanako
Tetsuya Takeda Tomekichi
Gin Maeda Hiroshi (Sakura's husband) / Hiroshi
Masami Shimojô Tatsuzo (Torajiro's uncle) / Kuruma Tatsuzō
Chieko Misaki Tsune (Torajiro's aunt) / Tsune
Hisao Dazai Umetaro (Hiroshi's boss) / Umetarō
Chishû Ryû Priest / Gozen-sama
Hiroshi Inuzuka
Mari Okamoto
Raita Ryu
Shunji Sayama
Tokuko Sugiyama
Hayato Nakamura
Gajirô Satô Gen
Tokie Hidari
Masane Tsukayama
Yasuko Gotô
Kenji Kimura

Producers

Kiyoshi Shimazu Executive Producer

Editors

Iwao Ishii

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙