The Man Who Loves the Birds

58
  • Genre(s): Drama
  • Release year: 1976
  • Running time: 87 min

Original Release

12/01/1976

Cast

Dzhanik Fayziev Farukh
Dilorom Kambarova Amandyra
Shukhrat Irgashev bogatiy Zhenikh (as S. Irgashev)
Gulcha Tashbayeva maty Farukha (as G. Tashbayeva)
Melis Abzalov Allayar-bay
Maksud Atabaev Bird-Man
A. Atakulov
Nargis Avazova Gulcha
Leonard Babakhanov (as L. Babakhanov)
Bolot Beyshenaliev Allayar-bay's guard
(see additional cast & crew)

Directors

Ali Khamraev

Writers

Timur Zulfikarov

Cast

Dzhanik Fayziev Farukh
Dilorom Kambarova Amandyra
Shukhrat Irgashev bogatiy Zhenikh (as S. Irgashev)
Gulcha Tashbayeva maty Farukha (as G. Tashbayeva)
Melis Abzalov Allayar-bay
Maksud Atabaev Bird-Man
A. Atakulov
Nargis Avazova Gulcha
Leonard Babakhanov (as L. Babakhanov)
Bolot Beyshenaliev Allayar-bay's guard
Yahyo Fayzullayev Zhitel kishlaka (as Ya. Fayzullayev)
Bakhtiyer Ikhtiyarov Farukh's father
Dzhamal Khashimov Zhitel kishlaka (as D. Khashimov)
Khikmat Latypov Poor Old Man
A. Muratova Amadyra's mother
Abdugani Saidov Khabib
Mashrab Yunusov Mulla at the wedding

Editors

A. Muratova

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙