The Projects

66
  • Genre(s): Sci-Fi Comedy
  • Release year: 2016
  • Running time: 104 min

Original Release

06/04/2016

US Release

07/19/2016

Links

Cast

Naomi Fujiyama Hinako Yamashita
Ittoku Kishibe Seiji Yamashita
Takumi Saitoh Kimiko Gyotoku / Shinjo
Mari Hamada Nishi
Mayu Harada Minami
Hikaru Horiguchi Takashi's wife
Renji Ishibashi Shozo Gyotoku
Setchin Kawaya Cop
Akaji Maro Gondo
Masaki Miura Manager
(see additional cast & crew)

Directors

Junji Sakamoto

Writers

Junji Sakamoto

Cast

Naomi Fujiyama Hinako Yamashita
Ittoku Kishibe Seiji Yamashita
Takumi Saitoh Kimiko Gyotoku / Shinjo
Mari Hamada Nishi
Mayu Harada Minami
Hikaru Horiguchi Takashi's wife
Renji Ishibashi Shozo Gyotoku
Setchin Kawaya Cop
Akaji Maro Gondo
Masaki Miura Manager
Takuya Nakayama Naoya Yamashita
Hiroaki Ogasawara Kitaro Yoshizumi
Michiyo Yasuda Kimiko Gyotoku
Miyako Takeuchi Higashi
Yukari Taki Kita
Takayuki Takuma Shota Yoshizumi
Satoshi Tomiura Delivery Man

Producers

Naoya Kinoshita Executive Producer
Wakana Kanno Producer
Yumiko Takebe Producer

Editors

Shin'ichi Fushima

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙