The Rose on His Arm

63

Original Release

11/14/1956

Cast

Akira Ishihama Masahiro Hase
Katsuo Nakamura Kiyoshi Akiyama
Sadako Sawamura Akiyama's mother
Yoshiko Kuga Keiko Hase
Noriko Arita Kaoru Akiyama
Hiroko Sugita Yôko
Shinji Tanaka Chôshichi Tsuji
Kuniko Miyake Masahiro's mother
Ryûji Kita Masahiro's father
Shin Tatsuoka Sakurai
(see additional cast & crew)

Directors

Keisuke Kinoshita

Writers

Keisuke Kinoshita

Cast

Akira Ishihama Masahiro Hase
Katsuo Nakamura Kiyoshi Akiyama
Sadako Sawamura Akiyama's mother
Yoshiko Kuga Keiko Hase
Noriko Arita Kaoru Akiyama
Hiroko Sugita Yôko
Shinji Tanaka Chôshichi Tsuji
Kuniko Miyake Masahiro's mother
Ryûji Kita Masahiro's father
Shin Tatsuoka Sakurai
Fujio Suga Sushi shop master
Mutsuko Sakura Sushi shop lady
Mitsuko Yoshikawa Neighbour on the left, Madame
Akio Isono Neighbour on the left, Mister
Tamotsu Tamura Jirô Yamanaka
Kaoru Nobe Jirô's mother
Shin'yô Nara Factory boss
Tokuji Kobayashi Neighbour on the right, Mister
Chisato Kasuga Neighbour on the right, Madame
Keijirô Morozumi Bar master

Producers

Kôzô Kubo Producer

Editors

Yoshi Sugihara

1957 Golden Globe Best Foreign-Language Foreign Film Won
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙