The Warring States

65
The Warring States is a 2011 Chinese film directed by Chen Jin. The story takes place during the Warring States period, but is only very loosely based on the actual history. The plot focuses on the rivalry between military generals Pang Juan and Sun... read more
Available to stream, rent, or purchase on:

The Warring States is a 2011 Chinese film directed by Chen Jin. The story takes place during the Warring States period, but is only very loosely based on the actual history. The plot focuses on the rivalry between military generals Pang Juan and Sun Bin, both disciples of Guiguzi.

Original Release

04/12/2011

Cast

Zige Fang Emperor of Han
Enhe Feng Emperor of Wei
Degang Guo Emperor of Zhou
Honglei Sun Sun Bin
Tian Jing Tian Xi
Kim Hee-seon Empress Pang
Francis Chun-Yu Ng Pang Juan
Kiichi Nakai Duke of Qi
Wu Jiang Tian Ji
Jingwu Ma Prime Minister of Qi
(see additional cast & crew)

Directors

Chen Jin, Jie Shen

Writers

Jie Shen

Cast

Zige Fang Emperor of Han
Enhe Feng Emperor of Wei
Degang Guo Emperor of Zhou
Honglei Sun Sun Bin
Tian Jing Tian Xi
Kim Hee-seon Empress Pang
Francis Chun-Yu Ng Pang Juan
Kiichi Nakai Duke of Qi
Wu Jiang Tian Ji
Jingwu Ma Prime Minister of Qi
Kesheng Lei Shangdafu of Qi
Jun Wu Jia Bo
Jiao Xu Gou Zi
Hao Hao Yu Zi
Hao Sun Pei Feng
Haibing Huang Emperor of Zhao
Waise Lee Xuanzhengshi
Yunwei He Prison Doctor
Hai Mao Qi Soldier
Jingsheng Liao Emperor of Lu

Producers

Shirley Kao Executive Producer
Jianjun Wang Executive Producer
Chongjun Fang Producer
Yijing Jin Producer
Rao Li Producer
Zheng Lu Producer
Qizhi Wang Producer
Han Zhang Producer
Shanshan Zhao Producer
Shan Zong Producer
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙