Tora-san Goes Religious?

63
  • Genre(s): Comedy
  • Release year: 1983
  • Running time: 105 min
Tora-san Goes Religious? aka Torasan Whistling is a 1983 Japanese comedy film directed by Yoji Yamada. It stars Kiyoshi Atsumi as Torajirō Kuruma (Tora-san), and Keiko Takeshita as his love interest or "Madonna". Tora-san Goes Religious? is the... read more

Tora-san Goes Religious? aka Torasan Whistling is a 1983 Japanese comedy film directed by Yoji Yamada. It stars Kiyoshi Atsumi as Torajirō Kuruma (Tora-san), and Keiko Takeshita as his love interest or "Madonna". Tora-san Goes Religious? is the thirty-second entry in the popular, long-running Otoko wa Tsurai yo series.

Original Release

12/28/1983

US Release

06/29/1984

Cast

Kiyoshi Atsumi Kuruma Torajiro / Torajiro Kuruma
Chieko Baishô Sakura / Sakura Suwa (Torajiro's sister)
Keiko Takeshita Tomoko
Kiichi Nakai Kazumichi
Chishû Ryû Priest / the High Priest
Kaoru Sugita Hiromi
Tatsuo Matsumura Priest / the Rendaiji Priest
Isamu Nagato Osakaya
Leonard Kuma
Gin Maeda Hiroshi (Sakura's husband) / Hiroshi
(see additional cast & crew)

Directors

Yôji Yamada

Writers

Yôji Yamada, Yoshitaka Asama

Cast

Kiyoshi Atsumi Kuruma Torajiro / Torajiro Kuruma
Chieko Baishô Sakura / Sakura Suwa (Torajiro's sister)
Keiko Takeshita Tomoko
Kiichi Nakai Kazumichi
Chishû Ryû Priest / the High Priest
Kaoru Sugita Hiromi
Tatsuo Matsumura Priest / the Rendaiji Priest
Isamu Nagato Osakaya
Leonard Kuma
Gin Maeda Hiroshi (Sakura's husband) / Hiroshi
Masami Shimojô Tatsuzo (Torajiro's uncle) / Uncle
Chieko Misaki Tsune (Torajiro's aunt) / Aunty
Hidetaka Yoshioka Mitsuo (Sakura's son) / Mitsuo
Hisao Dazai Umetaro (Hiroshi's boss) / President
Saburo Ishikura
Yôko Moriguchi Eriko Suwa
Gajirô Satô Genko
Yasukiyo Umeno
Masako Yagi
Takanobu Hozumi

Producers

Kiyoshi Shimazu Executive Producer
Shigehiro Nakagawa Executive Producer

Editors

Iwao Ishii

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙