Tora-san's Island Encounter

64
  • Genre(s): Comedy
  • Release year: 1985
  • Running time: 105 min
Tora-san's Island Encounter aka Torasan, From Shibamata with Love is a 1985 Japanese comedy film directed by Yoji Yamada. It stars Kiyoshi Atsumi as Torajirō Kuruma (Tora-san), and Komaki Kurihara as his love interest or "Madonna". read more

Tora-san's Island Encounter aka Torasan, From Shibamata with Love is a 1985 Japanese comedy film directed by Yoji Yamada. It stars Kiyoshi Atsumi as Torajirō Kuruma (Tora-san), and Komaki Kurihara as his love interest or "Madonna". Tora-san's Island Encounter is the thirty-sixth entry in the popular, long-running Otoko wa Tsurai yo series.

Original Release

12/28/1985

Links

Cast

Kiyoshi Atsumi Torajiro Kuruma
Chieko Baishô Sakura Suwa (Torajiro's sister) / Sakura
Komaki Kurihara Machiko
Takuzo Kawatani Sakai
Jun Miho Akemi (Umetaro's daughter) / Akemi
Gin Maeda Hiroshi (Sakura's husband) / Hiroshi
Hisao Dazai Umetaro (Hiroshi's boss) / President
Masami Shimojô Tatsuzo (Torajiro's uncle) / Uncle
Chieko Misaki Tsune (Torajiro's aunt) / Aunty
Hidetaka Yoshioka Mitsuo (Sakura's son) / Mistuo
(see additional cast & crew)

Directors

Yôji Yamada

Writers

Yôji Yamada, Yoshitaka Asama

Cast

Kiyoshi Atsumi Torajiro Kuruma
Chieko Baishô Sakura Suwa (Torajiro's sister) / Sakura
Komaki Kurihara Machiko
Takuzo Kawatani Sakai
Jun Miho Akemi (Umetaro's daughter) / Akemi
Gin Maeda Hiroshi (Sakura's husband) / Hiroshi
Hisao Dazai Umetaro (Hiroshi's boss) / President
Masami Shimojô Tatsuzo (Torajiro's uncle) / Uncle
Chieko Misaki Tsune (Torajiro's aunt) / Aunty
Hidetaka Yoshioka Mitsuo (Sakura's son) / Mistuo
Chishû Ryû Priest / the High Priest
Takerô Morimoto the Newscaster
Gajirô Satô Genko
Keiroku Seki Tora's friend
Akira Hitomi
Takashi Sasano
Ken Mitsuishi Young man B
Ken Nakamoto Young man A
Shoko Nakajima
Kazuhiko Kasai

Producers

Shigehiro Nakagawa Executive Producer
Kiyoshi Shimazu Executive Producer

Editors

Iwao Ishii

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙