Underdog Knight

64

Original Release

11/28/2008

Cast

Anthony Wong Dragon
Liu Yang Daffodil
Ellen Chan Nancy
Otto Wong Ah Chang
Jiang Yi Xiao Hai
Honglei Sun Daffodil's lover
Ye Liu Lao San
Anthony Chau-Sang Wong Dragon
Yong You Captain Jiang
Rongguang Yu Navy officer
(see additional cast & crew)

Directors

Sheng Ding

Writers

Jing Wong, Sheng Ding

Cast

Anthony Wong Dragon
Liu Yang Daffodil
Ellen Chan Nancy
Otto Wong Ah Chang
Jiang Yi Xiao Hai
Honglei Sun Daffodil's lover
Ye Liu Lao San
Anthony Chau-Sang Wong Dragon
Yong You Captain Jiang
Rongguang Yu Navy officer
Yang Liu Daffodil
Hua Cao Wanted man
Steven Jiang Xiao Hai
Jingwu Ma
Ming Hu Police Commissioner Mario
Sheng Ding Policeman at Wharf

Producers

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙