Yaji and Kita: The Midnight Pilgrims

69
Yaji and Kita: The Midnight Pilgrims is a 2005 Japanese film directed by Kudo Kankuro. The film stars several well-known and highly respected Japanese actors.

Yaji and Kita: The Midnight Pilgrims is a 2005 Japanese film directed by Kudo Kankuro. The film stars several well-known and highly respected Japanese actors.

Original Release

04/02/2005

US Release

04/02/2005

Cast

Tomoya Nagase Yajirobei
Shichinosuke Nakamura Kitahachi
Sadao Abe Kin-kin
Arata Iura The Bartender
Tasuku Emoto Non-non
Arata Furuta Shimizu no Jirocho
Itsuji Itao Naniwa Hotto
Ryo Iwamatsu The Foreman
Naoko Ken Datsueba
Eiko Koike O-Hatsu
(see additional cast & crew)

Directors

Kankurô Kudô

Writers

Ikku Jippensha, Kotobuki Shiriagari, Kankurô Kudô

Cast

Tomoya Nagase Yajirobei
Shichinosuke Nakamura Kitahachi
Sadao Abe Kin-kin
Arata Iura The Bartender
Tasuku Emoto Non-non
Arata Furuta Shimizu no Jirocho
Itsuji Itao Naniwa Hotto
Ryo Iwamatsu The Foreman
Naoko Ken Datsueba
Eiko Koike O-Hatsu
Ayaka Maeda Komachi / Schoolgirl
Suzuki Matsuo Bearded Oiran
Sarutoki Minagawa Vendor
Aiko Morishita Landlady
Katsuhisa Namase The Newsdealer
Hiroaki Ogi The Tourist
Nao Ohmori Tortured Samurai
Yumi Shimizu O-Yuki
Kotobuki Shiriagari Owner of the CD Store
Riki Takeuchi Shonoshin Kimura

Producers

Julie K. Fujishima Executive Producer
Tamotsu Shiina Executive Producer
Hiroaki Yoshida Executive Producer
Mitsuru Uda Producer

Editors

Sôichi Ueno

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙