Candle in the Tomb: The Wrath of Time

58

Original Release

01/21/2019

Cast

Weiguang Gao Zhe Gu Shao
Zhilei Xin Hong Gu Niang
Guansen Sheng Lao Yang Ren
Cheng Zhang Hua Ma Guai
Mingsheng Sang Yang Fu Guan
Weiyu Cao Luo Lao Wai
Yueming Pan Chen Yu Lou
Aliyah Hua Ling
Hongzhe Mo-Tu Rongbao Yixiao
Baocheng Jiang Kun Lun Mo Le
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Episode #1.1 Monday, 21 January 2019
2 Episode #1.2 Monday, 21 January 2019
3 Episode #1.3 Monday, 21 January 2019
4 Episode #1.4 Monday, 28 January 2019
5 Episode #1.5 Monday, 28 January 2019
6 Episode #1.6 Monday, 28 January 2019
7 Episode #1.7 Sunday, 03 February 2019
8 Episode #1.8 Sunday, 03 February 2019
9 Episode #1.9 Sunday, 03 February 2019
10 Episode #1.10 Monday, 11 February 2019
11 Episode #1.11 Monday, 11 February 2019
12 Episode #1.12 Monday, 11 February 2019
13 Episode #1.13 Monday, 18 February 2019
14 Episode #1.14 Monday, 18 February 2019
15 Episode #1.15 Monday, 18 February 2019
16 Episode #1.16 Monday, 25 February 2019
17 Episode #1.17 Monday, 25 February 2019
18 Episode #1.18 Monday, 25 February 2019
19 Episode #1.19 Monday, 04 March 2019
20 Episode #1.20 Monday, 04 March 2019
21 Episode #1.21 Monday, 04 March 2019

Directors

Yang Fei

Writers

Huanhuan Zhang, Muye Zhang, Hu Guan, Juan Shen, Jin Chen

Cast

Weiguang Gao Zhe Gu Shao
Zhilei Xin Hong Gu Niang
Guansen Sheng Lao Yang Ren
Cheng Zhang Hua Ma Guai
Mingsheng Sang Yang Fu Guan
Weiyu Cao Luo Lao Wai
Yueming Pan Chen Yu Lou
Aliyah Hua Ling
Hongzhe Mo-Tu Rongbao Yixiao
Baocheng Jiang Kun Lun Mo Le
Duo Ba Old medicine farmer
Di Wang Mujiexiongka
Junqin Yang Female corpse of Southern Song Dynasty
Danju Feng Haozi Er Gu (Female corpse)
Zhengkuan Ou Rongbao's uncle
Xiaofan Xia Rongbao's mother
Zilan Du Sai Huohou
Tongjiang Hou Zhang's father
Jin Chen Zhe Gu Shao's mother

Producers

Hu Guan Producer
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙