Ever Night

65

Original Release

10/31/2018

Cast

Yao Tong Li Yu
Yiren Song Sangsang
Arthur Chen Ning Que
Bowen Xue Xiao Man
Lali Bi Young Chongming
Kris Sun Zu Jun Longqing
Shi Shi Xia Tian
Andy On Chao Xiaoshu
Jun Hu Xia Hou
Leon Lai The King of Tang
(see additional cast & crew)

Directors

Yang Yang

Writers

Ni Mao, Run Xu, Yang Yang

Cast

Yao Tong Li Yu
Yiren Song Sangsang
Arthur Chen Ning Que
Bowen Xue Xiao Man
Lali Bi Young Chongming
Kris Sun Zu Jun Longqing
Shi Shi Xia Tian
Andy On Chao Xiaoshu
Jun Hu Xia Hou
Leon Lai The King of Tang
Jun Li Lu Qingchen
Yujie Su Qi Si
Kai Wei Hua Shanyue
Hua Cai Zimo
Qier Ka Cui Delu
Yuyi Zhang Young Li Yu
Xinze Li Zhuo Er
Shengjia Li Li Hunyuan
Wang Liao Chongming
Yilin Huang Lu Chenjia

Producers

Yingjie Chen Executive Producer
Yuren Wang Executive Producer
Min Chen Executive Producer
Juan Wang Executive Producer
Liyan Yan Executive Producer
Zhonghuai Sun Producer
Fang Fang Producer
Weiqing Jiang Producer
Eryun Li Producer
Qianru Li Producer
Zhi Li Producer
Li Luo Producer
Yongjia Ping Producer
Yuren Wang Producer
Ye Zhu Producer
Edward Cheng Producer
Wu Cheng Producer
Yuyi Zhang Producer
Adam Cheng Producer
Dong Wang Producer
Yang Yang Producer
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙