From Five to Nine

68

Original Release

10/12/2015

Links

Cast

Rin Takanashi Momoe Yamabuchi
Keiko Toda Keiko Sakuraba
Tomohisa Yamashita Takane Hoshikawa
Mokomichi Hayami Arthur Kimura
Kei Tanaka Makoto Kiyomiya
Satomi Ishihara Junko Sakuraba
Miyu Yoshimoto Kaori Ashikaga
Anne Nakamura Ran Ino
Yûki Furukawa Satoshi Mishima
Jun Shison Amane Hoshikawa
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Episode #1.1 Monday, 12 October 2015
2 Episode #1.2 Monday, 19 October 2015
3 There Is Absolutely No Way I Can Like You Monday, 26 October 2015
4 Episode #1.4 Monday, 02 November 2015
5 Handsome Monk Towards Love Me Monday, 09 November 2015
6 Episode #1.6 Monday, 16 November 2015
7 Episode #1.7 Monday, 23 November 2015
8 Episode #1.8 Monday, 30 November 2015
9 Episode #1.9 Monday, 07 December 2015
10 Episode #1.10 Monday, 14 December 2015

Directors

Shin Hirano, Hideyuki Aizawa, Masaki Tanimura

Writers

Miki Aihara, Shôta Koyama, Nonji Nemoto

Cast

Rin Takanashi Momoe Yamabuchi
Keiko Toda Keiko Sakuraba
Tomohisa Yamashita Takane Hoshikawa
Mokomichi Hayami Arthur Kimura
Kei Tanaka Makoto Kiyomiya
Satomi Ishihara Junko Sakuraba
Miyu Yoshimoto Kaori Ashikaga
Anne Nakamura Ran Ino
Yûki Furukawa Satoshi Mishima
Jun Shison Amane Hoshikawa
Tsismari Kshutashvili Marie Spears
Yuri Tsunematsu Nene Sakuraba
Mark Chinnery Board Member
Alex Hormigo Lance

Producers

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙