Go Go Squid!

64

Original Release

07/09/2019

Cast

Zi Yang Tong Nian (Little squid)
Xian Li Han Shangyan (Gun)
Mingde Li Ling Shan (97)
Yifan Wen Grunt
Xijun Chen Ou Qiang (All)
Hong-Chi Lee Mi Shaofei (as Hongqi Li)
Zefeng Li Wang Hao
Chengen Yu Dai Feng (Demo) (as Yu Cheng'en)
Lexiao Xu Zhou Yi (One)
Yitian Hu Wu Bai (DT) (as Yitian Hu)
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Episode #1.1 Tuesday, 09 July 2019
2 Episode #1.2 Wednesday, 10 July 2019
3 Episode #1.3 Wednesday, 10 July 2019
4 Episode #1.4 Thursday, 11 July 2019
5 Episode #1.5 Thursday, 11 July 2019
6 Episode #1.6 Friday, 12 July 2019
7 Episode #1.7 Friday, 12 July 2019
8 Episode #1.8 Saturday, 13 July 2019
9 Episode #1.9 Sunday, 14 July 2019
10 Episode #1.10 Sunday, 14 July 2019
11 Episode #1.11 Monday, 15 July 2019
12 Episode #1.12 Monday, 15 July 2019
13 Episode #1.13 Tuesday, 16 July 2019
14 Episode #1.14 Tuesday, 16 July 2019
15 Episode #1.15 Wednesday, 17 July 2019
16 Episode #1.16 Wednesday, 17 July 2019
17 Episode #1.17 Thursday, 18 July 2019
18 Episode #1.18 Thursday, 18 July 2019
19 Episode #1.19 Friday, 19 July 2019
20 Episode #1.20 Friday, 19 July 2019
21 Episode #1.21 Saturday, 20 July 2019
22 Episode #1.22 Sunday, 21 July 2019
23 Episode #1.23 Sunday, 21 July 2019
24 Episode #1.24 Monday, 22 July 2019
25 Episode #1.25 Monday, 22 July 2019
26 Episode #1.26 Tuesday, 23 July 2019
27 Episode #1.27 Tuesday, 23 July 2019
28 Episode #1.28 Wednesday, 24 July 2019
29 Episode #1.29 Wednesday, 24 July 2019
30 Episode #1.30 Thursday, 25 July 2019
31 Episode #1.31 Thursday, 25 July 2019
32 Episode #1.32 Friday, 26 July 2019
33 Episode #1.33 Friday, 26 July 2019
34 Episode #1.34 Saturday, 27 July 2019
35 Episode #1.35 Sunday, 28 July 2019
36 Episode #1.36 Sunday, 28 July 2019
37 Episode #1.37 Monday, 29 July 2019
38 Episode #1.38 Monday, 29 July 2019
39 Episode #1.39 Tuesday, 30 July 2019
40 Episode #1.40 Tuesday, 30 July 2019
41 Episode #1.41 Wednesday, 31 July 2019

Directors

Gia Lee, Hongru Chen, Yiru Chen, Xujing Xiang

Writers

Mobao Feibao

Cast

Zi Yang Tong Nian (Little squid)
Xian Li Han Shangyan (Gun)
Mingde Li Ling Shan (97)
Yifan Wen Grunt
Xijun Chen Ou Qiang (All)
Hong-Chi Lee Mi Shaofei (as Hongqi Li)
Zefeng Li Wang Hao
Chengen Yu Dai Feng (Demo) (as Yu Cheng'en)
Lexiao Xu Zhou Yi (One)
Yitian Hu Wu Bai (DT) (as Yitian Hu)
Zhener Wang Ai Qing (as Wang Zhen'er)
Lin Kong Tong's mother
Peiyao Jiang Sun Yaya
Ce Wang Tong's father
Lejun Wang Su Cheng
Qingyan Shi Lan Mei
Chuhong Sun Lin Yin (Inin)
Aiqi Liang Han's stepmother
Barry Qu Zheng Hui (as Qu Xianping)
Ge Zhang Xiao Ai (Su's daughter)

Producers

Xujing Xiang Executive Producer
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙