Hellbound: Episode #1.2

  • TV-MA
  • Release year: 2021
Available to stream, rent, or purchase on:

Original Release

10/14/2021

US Release

11/19/2021

Cast

Yoo Ah-in Jung Jin-su
Kim Hyun-joo Min Hye-jin
Jeong Min Park Bae Young-jae
Jin-ah Won Song So-hyun
Yang Ik-joon Jin Kyung-hun
Do-Yoon Kim Lee Dong-wook
Shin-rock Kim Park Jung-ja
Ryu Kyung-Soo Deacon Yu-ji
Re Lee Jin Hee-jung
Jung-pyo Park Hong Eun-pyo
(see additional cast & crew)

Directors

Sang-Ho Yeon

Writers

Sang-Ho Yeon, Kyu-Seok Choi

Cast

Yoo Ah-in Jung Jin-su
Kim Hyun-joo Min Hye-jin
Jeong Min Park Bae Young-jae
Jin-ah Won Song So-hyun
Yang Ik-joon Jin Kyung-hun
Do-Yoon Kim Lee Dong-wook
Shin-rock Kim Park Jung-ja
Ryu Kyung-Soo Deacon Yu-ji
Re Lee Jin Hee-jung
Jung-pyo Park Hong Eun-pyo
Mi-won Won Min Hye-jin's Mother
Lee Dong-yong Captain
Don-Yong Lee Lawyer Park
Ji-so Jung Angel
Jin-bok Nam Committee Member #1
Uhm Seo-Hyun Jin Hee-jung (child)
Aria Song Min Hye-jin
Harrison Xu Mr. Jun
Chase Yi Male Detective
Park Ji Yun Jin Kyung-hun's wife

Producers

Sang-Ho Yeon Executive Producer
Seung-min Byun Executive Producer
Yeon-ho Kim Producer
Joohyun Yu Producer

Editors

Meeyeon Han, Jinmo Yang

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙