Mare

62
Mare is a Japanese television drama series, the 92nd Asadora that was broadcast daily on NHK from March 30, 2015, until September 26, 2015. It is about a young woman from the Noto Peninsula who wants to become a patissier. Tao Tsuchiya, who appeared... read more

Mare is a Japanese television drama series, the 92nd Asadora that was broadcast daily on NHK from March 30, 2015, until September 26, 2015. It is about a young woman from the Noto Peninsula who wants to become a patissier. Tao Tsuchiya, who appeared in the Asadora Hanako to Anne, was cast in the lead role after an audition of 2020 women.

Original Release

03/30/2015

Cast

Tao Tsuchiya Mare Tsumura
Takako Tokiwa Aiko Tsumura
Kento Yamazaki Keita Kontani
Yuko Tanaka Fumi Okesaku
Yo Oizumi Toru Tsumura
Shono Hayama Ittetsu Tsumura
Min Tanaka Ganji Okesaku
Mugi Kadowaki Minori Teraoka
Keiko Toda Narrator
Fumika Shimizu Ichiko Kuramoto
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Episode #1.1 Monday, 30 March 2015
2 Episode #1.2 Tuesday, 31 March 2015
3 Episode #1.3 Wednesday, 01 April 2015
4 Episode #1.4 Thursday, 02 April 2015
5 Episode #1.5 Friday, 03 April 2015
6 Episode #1.6 Saturday, 04 April 2015
7 Episode #1.7 Monday, 06 April 2015
8 Episode #1.8 Tuesday, 07 April 2015
9 Episode #1.9 Wednesday, 08 April 2015
10 Episode #1.10 Thursday, 09 April 2015
11 Episode #1.11 Friday, 10 April 2015
12 Episode #1.12 Saturday, 11 April 2015
13 Episode #1.13 Monday, 13 April 2015
14 Episode #1.14 Tuesday, 14 April 2015
15 Episode #1.15 Wednesday, 15 April 2015
16 Episode #1.16 Thursday, 16 April 2015
17 Episode #1.17 Friday, 17 April 2015
18 Episode #1.18 Saturday, 18 April 2015
19 Episode #1.19 Monday, 20 April 2015
20 Episode #1.20 Tuesday, 21 April 2015
21 Episode #1.21 Wednesday, 22 April 2015
22 Episode #1.22 Thursday, 23 April 2015
23 Episode #1.23 Friday, 24 April 2015
24 Episode #1.24 Saturday, 25 April 2015
25 Episode #1.25 Monday, 27 April 2015
26 Episode #1.26 Tuesday, 28 April 2015
27 Episode #1.27 Wednesday, 29 April 2015
28 Episode #1.28 Thursday, 30 April 2015
29 Episode #1.29 Friday, 01 May 2015
30 Episode #1.30 Saturday, 02 May 2015
31 Episode #1.31 Monday, 04 May 2015
32 Episode #1.32 Tuesday, 05 May 2015
33 Episode #1.33 Wednesday, 06 May 2015
34 Episode #1.34 Thursday, 07 May 2015
35 Episode #1.35 Friday, 08 May 2015
36 Episode #1.36 Saturday, 09 May 2015
37 Episode #1.37 Monday, 11 May 2015
38 Episode #1.38 Tuesday, 12 May 2015
39 Episode #1.39 Wednesday, 13 May 2015
40 Episode #1.40 Thursday, 14 May 2015
41 Episode #1.41 Friday, 15 May 2015
42 Episode #1.42 Saturday, 16 May 2015
43 Episode #1.43 Monday, 18 May 2015
44 Episode #1.44 Tuesday, 19 May 2015
45 Episode #1.45 Wednesday, 20 May 2015
46 Episode #1.46 Thursday, 21 May 2015
47 Episode #1.47 Friday, 22 May 2015
48 Episode #1.48 Saturday, 23 May 2015
49 Episode #1.49 Monday, 25 May 2015
50 Episode #1.50 Tuesday, 26 May 2015
51 Episode #1.51 Wednesday, 27 May 2015
52 Episode #1.52 Thursday, 28 May 2015
53 Episode #1.53 Friday, 29 May 2015
54 Episode #1.54 Saturday, 30 May 2015
55 Episode #1.55 Monday, 01 June 2015
56 Episode #1.56 Tuesday, 02 June 2015
57 Episode #1.57 Wednesday, 03 June 2015
58 Episode #1.58 Thursday, 04 June 2015
59 Episode #1.59 Friday, 05 June 2015
60 Episode #1.60 Saturday, 06 June 2015
61 Episode #1.61 Monday, 08 June 2015
62 Episode #1.62 Tuesday, 09 June 2015
63 Episode #1.63 Wednesday, 10 June 2015
64 Episode #1.64 Thursday, 11 June 2015
65 Episode #1.65 Friday, 12 June 2015
66 Episode #1.66 Saturday, 13 June 2015
67 Episode #1.67 Monday, 15 June 2015
68 Episode #1.68 Tuesday, 16 June 2015
69 Episode #1.69 Wednesday, 17 June 2015
70 Episode #1.70 Thursday, 18 June 2015
71 Episode #1.71 Friday, 19 June 2015
72 Episode #1.72 Saturday, 20 June 2015
73 Episode #1.73 Monday, 22 June 2015
74 Episode #1.74 Tuesday, 23 June 2015
75 Episode #1.75 Wednesday, 24 June 2015
76 Episode #1.76 Thursday, 25 June 2015
77 Episode #1.77 Friday, 26 June 2015
78 Episode #1.78 Saturday, 27 June 2015
79 Episode #1.79 Monday, 29 June 2015
80 Episode #1.80 Tuesday, 30 June 2015
81 Episode #1.81 Wednesday, 01 July 2015
82 Episode #1.82 Thursday, 02 July 2015
83 Episode #1.83 Friday, 03 July 2015
84 Episode #1.84 Saturday, 04 July 2015
85 Episode #1.85 Monday, 06 July 2015
86 Episode #1.86 Tuesday, 07 July 2015
87 Episode #1.87 Wednesday, 08 July 2015
88 Episode #1.88 Thursday, 09 July 2015
89 Episode #1.89 Friday, 10 July 2015
90 Episode #1.90 Saturday, 11 July 2015
91 Episode #1.91 Monday, 13 July 2015
92 Episode #1.92 Tuesday, 14 July 2015
93 Episode #1.93 Wednesday, 15 July 2015
94 Episode #1.94 Thursday, 16 July 2015
95 Episode #1.95 Friday, 17 July 2015
96 Episode #1.96 Saturday, 18 July 2015
97 Episode #1.97 Monday, 20 July 2015
98 Episode #1.98 Tuesday, 21 July 2015
99 Episode #1.99 Wednesday, 22 July 2015
100 Episode #1.100 Thursday, 23 July 2015
101 Episode #1.101 Friday, 24 July 2015
102 Episode #1.102 Saturday, 25 July 2015
103 Episode #1.103 Monday, 27 July 2015
104 Episode #1.104 Tuesday, 28 July 2015
105 Episode #1.105 Wednesday, 29 July 2015
106 Episode #1.106 Thursday, 30 July 2015
107 Episode #1.107 Friday, 31 July 2015
108 Episode #1.108 Saturday, 01 August 2015
109 Episode #1.109 Monday, 03 August 2015
110 Episode #1.110 Tuesday, 04 August 2015
111 Episode #1.111 Wednesday, 05 August 2015
112 Episode #1.112 Thursday, 06 August 2015
113 Episode #1.113 Friday, 07 August 2015
114 Episode #1.114 Saturday, 08 August 2015
115 Episode #1.115 Monday, 10 August 2015
116 Episode #1.116 Tuesday, 11 August 2015
117 Episode #1.117 Wednesday, 12 August 2015
118 Episode #1.118 Thursday, 13 August 2015
119 Episode #1.119 Friday, 14 August 2015
120 Episode #1.120 Saturday, 15 August 2015
121 Episode #1.121 Monday, 17 August 2015
122 Episode #1.122 Tuesday, 18 August 2015
123 Episode #1.123 Wednesday, 19 August 2015
124 Episode #1.124 Thursday, 20 August 2015
125 Episode #1.125 Friday, 21 August 2015
126 Episode #1.126 Saturday, 22 August 2015
127 Episode #1.127 Monday, 24 August 2015
128 Episode #1.128 Tuesday, 25 August 2015
129 Episode #1.129 Wednesday, 26 August 2015
130 Episode #1.130 Thursday, 27 August 2015
131 Episode #1.131 Friday, 28 August 2015
132 Episode #1.132 Saturday, 29 August 2015
133 Episode #1.133 Monday, 31 August 2015
134 Episode #1.134 Tuesday, 01 September 2015
135 Episode #1.135 Wednesday, 02 September 2015
136 Episode #1.136 Thursday, 03 September 2015
137 Episode #1.137 Friday, 04 September 2015
138 Episode #1.138 Saturday, 05 September 2015
139 Episode #1.139 Monday, 07 September 2015
140 Episode #1.140 Tuesday, 08 September 2015
141 Episode #1.141 Wednesday, 09 September 2015
142 Episode #1.142 Thursday, 10 September 2015
143 Episode #1.143 Friday, 11 September 2015
144 Episode #1.144 Saturday, 12 September 2015
145 Episode #1.145 Monday, 14 September 2015
146 Episode #1.146 Tuesday, 15 September 2015
147 Episode #1.147 Wednesday, 16 September 2015
148 Episode #1.148 Thursday, 17 September 2015
149 Episode #1.149 Friday, 18 September 2015
150 Episode #1.150 Saturday, 19 September 2015
151 Episode #1.151 Monday, 21 September 2015
152 Episode #1.152 Tuesday, 22 September 2015
153 Episode #1.153 Wednesday, 23 September 2015
154 Episode #1.154 Thursday, 24 September 2015
155 Episode #1.155 Friday, 25 September 2015
156 Episode #1.156 Saturday, 26 September 2015

Writers

Eriko Shinozaki

Cast

Tao Tsuchiya Mare Tsumura
Takako Tokiwa Aiko Tsumura
Kento Yamazaki Keita Kontani
Yuko Tanaka Fumi Okesaku
Yo Oizumi Toru Tsumura
Shono Hayama Ittetsu Tsumura
Min Tanaka Ganji Okesaku
Mugi Kadowaki Minori Teraoka
Keiko Toda Narrator
Fumika Shimizu Ichiko Kuramoto
Yûta Takahata Yoichiro Kado
Muga Tsukaji Makoto Teraoka
Eisuke Sasai Koichi Kuramoto
Sawa Suzuki Haru Kuramoto
Guts Ishimatsu Shinichiro Kado
Daichi Watanabe Takashi Futaki
Fumiyo Kohinata Daigo Ikehata
Shôko Nakagawa Maki Obara
Atsuo Nakamura Yataro Kontani
Eri Fuse Kumi Teraoka

Producers

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙