Mysterious Girlfriend X

72
Available to stream, rent, or purchase on:

Original Release

04/07/2012

Cast

Miyu Irino Akira Tsubaki (voice)
Ayako Yoshitani Mikoto Urabe (voice)
Genevieve Simmons Mikoto Urabe (voice)
Ryô Hirohashi Ayuko Oka (voice)
Yuki Kaji Kohei Ueno (voice)
Misato Fukuen Yoko Tsubaki (voice)
Tiffany Grant Additional Voices (voice)
Greg Ayres Kohei Ueno (voice)
Chris Patton Additional Voices (voice)
Kalin Coates Additional Voices (voice)
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Mysterious Girl, Tiel Saturday, 07 April 2012
2 Mysterious Bond Saturday, 14 April 2012
3 Mysterious Test Tube Saturday, 21 April 2012
4 Mysterious Girl-Meets-Girl Saturday, 28 April 2012
5 Mysterious First Date Saturday, 05 May 2012
6 Mysterious Step Up Saturday, 12 May 2012
7 Mysterious Flu Saturday, 19 May 2012
8 Mysterious Sensation Saturday, 26 May 2012
9 Mysterious "Somewhat, a Little" Saturday, 02 June 2012
10 Mysterious Adventure Saturday, 09 June 2012
11 Mysterious Cultural Festival Saturday, 16 June 2012
12 Mysterious "Squeeze" Saturday, 23 June 2012
13 Mysterious Girlfriend and Boyfriend Saturday, 30 June 2012

Directors

Ayumu Watanabe, Shigeru Ueda, Yasuo Ejima, Toshikatsu Tokoro, Tomohito Naka, Shigeyasu Yamauchi, Hiroyuki Yoshii

Writers

Hitomi Mieno, Riichi Ueshiba

Cast

Miyu Irino Akira Tsubaki (voice)
Ayako Yoshitani Mikoto Urabe (voice)
Genevieve Simmons Mikoto Urabe (voice)
Ryô Hirohashi Ayuko Oka (voice)
Yuki Kaji Kohei Ueno (voice)
Misato Fukuen Yoko Tsubaki (voice)
Tiffany Grant Additional Voices (voice)
Greg Ayres Kohei Ueno (voice)
Chris Patton Additional Voices (voice)
Kalin Coates Additional Voices (voice)
Clint Bickham Additional Voices (voice)
Houston Hayes Additional Voices (voice)
Josh Grelle Akira Tsubaki (voice)
Connor Leach Additional Voices (voice)
Tiffany Terrell Additional Voices (voice)
David Wald Additional Voices (voice)
Chris Ayres Additional Voices (voice) (as Christopher Ayres)
Jason Grundy Additional Voices (voice)
Margaret McDonald Additional Voices (voice)
Jeremy Merritt Additional Voices (voice)

Producers

John Ledford Executive Producer
Takuya Matsushita Executive Producer
Gô Nakanishi Executive Producer
John Ledford Producer
Shin'ichi Ikeda Producer

Editors

Kiyoshi Hirose

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙