Mystery of Antiques

60

Original Release

12/26/2018

Cast

Yu Xia Xu Yuan
Chie Tanaka Kiko Kana
Zhenyu Qiao Yao Buran
Gang Wang Yao Lai
Kenneth Tsang Huang Kewu
Changsheng Liu Liu Yiming
Wenjing Cai Huang Yanyan
Yu Zheng Director Luo
Tianye Li Fang Zhen
Chen Lin The Female Assistant of Kana
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Episode #1.1 Wednesday, 26 December 2018
2 Episode #1.2 Wednesday, 26 December 2018
3 Episode #1.3 Wednesday, 26 December 2018
4 Episode #1.4 Wednesday, 26 December 2018
5 Episode #1.5 Wednesday, 26 December 2018
6 Episode #1.6 Wednesday, 26 December 2018
7 Episode #1.7 Wednesday, 02 January 2019
8 Episode #1.8 Wednesday, 02 January 2019
9 Episode #1.9 Thursday, 03 January 2019
10 Episode #1.10 Thursday, 03 January 2019
11 Episode #1.11 Friday, 04 January 2019
12 Episode #1.12 Friday, 04 January 2019
13 Episode #1.13 Wednesday, 09 January 2019
14 Episode #1.14 Wednesday, 09 January 2019
15 Episode #1.15 Thursday, 10 January 2019
16 Episode #1.16 Thursday, 10 January 2019
17 Episode #1.17 Friday, 11 January 2019
18 Episode #1.18 Friday, 11 January 2019
19 Episode #1.19 Wednesday, 16 January 2019
20 Episode #1.20 Wednesday, 16 January 2019
21 Episode #1.21 Thursday, 17 January 2019
22 Episode #1.22 Thursday, 17 January 2019
23 Episode #1.23 Friday, 18 January 2019
24 Episode #1.24 Friday, 18 January 2019
25 Episode #1.25 Wednesday, 23 January 2019
26 Episode #1.26 Wednesday, 23 January 2019
27 Episode #1.27 Thursday, 24 January 2019
28 Episode #1.28 Thursday, 24 January 2019
29 Episode #1.29 Friday, 25 January 2019
30 Episode #1.30 Friday, 25 January 2019
31 Episode #1.31 Wednesday, 30 January 2019
32 Episode #1.32 Wednesday, 30 January 2019
33 Episode #1.33 Thursday, 31 January 2019
34 Episode #1.34 Thursday, 31 January 2019
35 Episode #1.35 Friday, 01 February 2019
36 Episode #1.36 Friday, 01 February 2019

Directors

Bai Wu, Qing Yu

Writers

Yinshi Liu, Yuan Lu, Marberionius, Bei Xi, Yanfei Wang, Bai Wu, Edward Cheng, Hebin Sun, Zhonghuai Sun

Cast

Yu Xia Xu Yuan
Chie Tanaka Kiko Kana
Zhenyu Qiao Yao Buran
Gang Wang Yao Lai
Kenneth Tsang Huang Kewu
Changsheng Liu Liu Yiming
Wenjing Cai Huang Yanyan
Yu Zheng Director Luo
Tianye Li Fang Zhen
Chen Lin The Female Assistant of Kana
Wei Sun Xu Heping
Yueming Pan Xu Yicheng
Zhong Lü Shen Yunchen
Ryu Kohata Hosokawa Taro
Xiaohai Zhou Professor Zheng
Chundi Wen Young Xu Yuan
Fan Yang Shen Jun
Zheng Tan The Shopkeeper of Ruixiangfeng

Producers

Yingjie Chen Producer
Yan Yang Producer
Qiao Zhang Producer
Hebin Sun Producer
Zhonghuai Sun Producer
Bai Wu Producer
Edward Cheng Producer
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙