Nanbaka: Super Hitoshi-kun

  • Release year: 2017

Original Release

01/11/2017

Cast

Eishin Fudemura Hitoshi Sugoroku
Jarrod Greene Rock
Tetsuya Kakihara Uno
Daman Mills Jyugo (voice)
Alejandro Saab Uno
Tomokazu Seki Hajime Sugoroku
Airu Shiozaki Rock
Ian Sinclair Hajime Sugoroku
Marcus D. Stimac Yamato Godai (voice)
Shunsuke Takeuchi Yamato Godai (voice)
(see additional cast & crew)

Directors

Masato Sato

Cast

Eishin Fudemura Hitoshi Sugoroku
Jarrod Greene Rock
Tetsuya Kakihara Uno
Daman Mills Jyugo (voice)
Alejandro Saab Uno
Tomokazu Seki Hajime Sugoroku
Airu Shiozaki Rock
Ian Sinclair Hajime Sugoroku
Marcus D. Stimac Yamato Godai (voice)
Shunsuke Takeuchi Yamato Godai (voice)
Kenjiro Tsuda Mitsuru Hitokoe (voice)
Howard Wang Hitoshi Sugoroku (voice)
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙