Peace Hotel

61

Original Release

01/25/2018

Cast

Hui Tao Liu Jinhua
Jiayin Lei Wang dading
Guangjie Li Dou Shi Xiao
Karl Dominik Ryan (Ruien)
Lai Zhang Tang Ling
Guanning Chen Qiao Zhi Bai
Shu Chen Chen Jiaoying
Shu Chen Chen Jiaying
Shuoxi Guo (2018)
Anthony Gavard Bernard (Neierna)
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Episode #1.1 Thursday, 25 January 2018
2 Episode #1.2 Thursday, 25 January 2018
3 Episode #1.3 Friday, 26 January 2018
4 Episode #1.4 Friday, 26 January 2018
5 Episode #1.5 Saturday, 27 January 2018
6 Episode #1.6 Saturday, 27 January 2018
7 Episode #1.7 Sunday, 28 January 2018
8 Episode #1.8 Sunday, 28 January 2018
9 Episode #1.9 Monday, 29 January 2018
10 Episode #1.10 Monday, 29 January 2018
11 Episode #1.11 Tuesday, 30 January 2018
12 Episode #1.12 Tuesday, 30 January 2018
13 Episode #1.13 Wednesday, 31 January 2018
14 Episode #1.14 Wednesday, 31 January 2018
15 Episode #1.15 Thursday, 01 February 2018
16 Episode #1.16 Thursday, 01 February 2018
17 Episode #1.17 Friday, 02 February 2018
18 Episode #1.18 Friday, 02 February 2018
19 Episode #1.19 Saturday, 03 February 2018
20 Episode #1.20 Sunday, 04 February 2018
21 Episode #1.21 Sunday, 04 February 2018
22 Episode #1.22 Monday, 05 February 2018
23 Episode #1.23 Monday, 05 February 2018
24 Episode #1.24 Tuesday, 06 February 2018
25 Episode #1.25 Tuesday, 06 February 2018
26 Episode #1.26 Wednesday, 07 February 2018
27 Episode #1.27 Wednesday, 07 February 2018
28 Episode #1.28 Thursday, 08 February 2018
29 Episode #1.29 Thursday, 08 February 2018
30 Episode #1.30 Friday, 09 February 2018
31 Episode #1.31 Friday, 09 February 2018
32 Episode #1.32 Saturday, 10 February 2018
33 Episode #1.33 Sunday, 11 February 2018
34 Episode #1.34 Sunday, 11 February 2018
35 Episode #1.35 Monday, 12 February 2018
36 Episode #1.36 Monday, 12 February 2018
37 Episode #1.37 Tuesday, 13 February 2018
38 Episode #1.38 Tuesday, 13 February 2018
39 Episode #1.39 Wednesday, 14 February 2018
40 Episode #1.40 Wednesday, 14 February 2018
41 Episode #1.41 Thursday, 15 February 2018
42 Episode #1.42 Thursday, 15 February 2018

Writers

Lai Zhang

Cast

Hui Tao Liu Jinhua
Jiayin Lei Wang dading
Guangjie Li Dou Shi Xiao
Karl Dominik Ryan (Ruien)
Lai Zhang Tang Ling
Guanning Chen Qiao Zhi Bai
Shu Chen Chen Jiaoying
Shu Chen Chen Jiaying
Shuoxi Guo (2018)
Anthony Gavard Bernard (Neierna)
Vincent Matile Captain Ocean
Vincent Matile Captain
Wang Yuexi Lu Dailing
Wang Yanyan Meihuizi
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙