Red Sorghum

57

Original Release

10/27/2014

Cast

# Title Air Date
1 Episode #1.1 Monday, 27 October 2014
2 Episode #1.2 Monday, 27 October 2014
3 Episode #1.3 Tuesday, 28 October 2014
4 Episode #1.4 Tuesday, 28 October 2014
5 Episode #1.5 Wednesday, 29 October 2014
6 Episode #1.6 Wednesday, 29 October 2014
7 Episode #1.7 Thursday, 30 October 2014
8 Episode #1.8 Thursday, 30 October 2014
9 Episode #1.9 Friday, 31 October 2014
10 Episode #1.10 Friday, 31 October 2014
11 Episode #1.11 Saturday, 01 November 2014
12 Episode #1.12 Saturday, 01 November 2014
13 Episode #1.13 Sunday, 02 November 2014
14 Episode #1.14 Sunday, 02 November 2014
15 Episode #1.15 Monday, 03 November 2014
16 Episode #1.16 Monday, 03 November 2014
17 Episode #1.17 Tuesday, 04 November 2014
18 Episode #1.18 Tuesday, 04 November 2014
58 Episode #1.58 Wednesday, 01 October 2014

Writers

Xiaoxiao Guan, Dongqin Zhao

Cast

Xun Zhou Jiu Er
Lan Wang
Rongguang Yu
Huang Xuan
Peng Chi Yu's Mother
Hailu Qin
Jingwen E.
Ryu Kohata Tsukamoto
Hailu Qin Da Shao Nai Nai
Tongsheng Han Jiu'er's father
Yawen Zhu Yu Zhan Ao (as Ya Wen Zhu)
Tina Collins Swedish Reporter
Jialun Song Luo Han
Matt William Knowles AP Press Reporter (as Matthew William Knowles)
Xuan Huang Zhang Junjie
Peng Chi
Rongguang Yu Zhu Haosan
Lan Wang Zhu Haosan's wife
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙