Ruyi's Royal Love in the Palace

67
Ruyi's Royal Love in the Palace is a 2018 Chinese television series based on novel Hou Gong Ru Yi Zhuan by Liu Lianzi. Starring Zhou Xun and Wallace Huo, the series chronicles the marriage of Qianlong Emperor and Hoifa-Nara, the Step Empress. read more
Available to stream, rent, or purchase on:

Ruyi's Royal Love in the Palace is a 2018 Chinese television series based on novel Hou Gong Ru Yi Zhuan by Liu Lianzi. Starring Zhou Xun and Wallace Huo, the series chronicles the marriage of Qianlong Emperor and Hoifa-Nara, the Step Empress. It is the sequel to the critically acclaimed drama Empresses in the Palace. It aired on Tencent Video starting 20 August to 15 October 2018; during which it was streamed more than 15 billion times. It later went on national broadcast and aired simultaneously on Jiangsu Television and Dragon Television from 25 December 2018.

Original Release

08/20/2018

Cast

Wallace Huo Aisin Gioro Hongli
Xun Zhou Ula Nara Ruyi
Janine Chun-Ning Chang Haigiya Hailan
Youming Huang Li Yu
Jia Liu Yexin
Vivian Wu Niohuru Zhenhuan
Hong Guo Fujia
Zhilei Xin Jin Yuyan
Chun Li Wei Yanwan
Ke Hu Su Lvyun
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Episode #1.1 Monday, 20 August 2018
2 Episode #1.2 Monday, 20 August 2018
3 Episode #1.3 Monday, 20 August 2018
4 Episode #1.4 Monday, 20 August 2018
5 Episode #1.5 Monday, 20 August 2018
6 Episode #1.6 Monday, 20 August 2018
7 Episode #1.7 Monday, 20 August 2018
8 Episode #1.8 Monday, 20 August 2018
9 Episode #1.9 Tuesday, 21 August 2018
10 Episode #1.10 Tuesday, 21 August 2018
11 Episode #1.11 Wednesday, 22 August 2018
12 Episode #1.12 Wednesday, 22 August 2018
13 Episode #1.13 Thursday, 23 August 2018
14 Episode #1.14 Thursday, 23 August 2018
15 Episode #1.15 Monday, 27 August 2018
16 Episode #1.16 Monday, 27 August 2018
17 Episode #1.17 Tuesday, 28 August 2018
18 Episode #1.18 Tuesday, 28 August 2018
19 Episode #1.19 Wednesday, 29 August 2018
20 Episode #1.20 Wednesday, 29 August 2018
21 Episode #1.21 Thursday, 30 August 2018
22 Episode #1.22 Thursday, 30 August 2018
23 Episode #1.23 Friday, 31 August 2018
24 Episode #1.24 Friday, 31 August 2018
25 Episode #1.25 Friday, 31 August 2018
26 Episode #1.26 Friday, 31 August 2018
27 Episode #1.27 Monday, 03 September 2018
28 Episode #1.28 Monday, 03 September 2018
29 Episode #1.29 Tuesday, 04 September 2018
30 Episode #1.30 Tuesday, 04 September 2018
31 Episode #1.31 Wednesday, 05 September 2018
32 Episode #1.32 Wednesday, 05 September 2018
33 Episode #1.33 Thursday, 06 September 2018
34 Episode #1.34 Thursday, 06 September 2018
35 Episode #1.35 Friday, 07 September 2018
36 Episode #1.36 Friday, 07 September 2018
37 Episode #1.37 Monday, 10 September 2018
38 Episode #1.38 Monday, 10 September 2018
39 Episode #1.39 Tuesday, 11 September 2018
40 Episode #1.40 Tuesday, 11 September 2018
41 Episode #1.41 Wednesday, 12 September 2018
42 Episode #1.42 Wednesday, 12 September 2018
43 Episode #1.43 Thursday, 13 September 2018
44 Episode #1.44 Thursday, 13 September 2018
45 Episode #1.45 Friday, 14 September 2018
46 Episode #1.46 Friday, 14 September 2018
47 Episode #1.47 Monday, 17 September 2018
48 Episode #1.48 Monday, 17 September 2018
49 Episode #1.49 Tuesday, 18 September 2018
50 Episode #1.50 Tuesday, 18 September 2018
51 Episode #1.51 Wednesday, 19 September 2018
52 Episode #1.52 Wednesday, 19 September 2018
53 Episode #1.53 Thursday, 20 September 2018
54 Episode #1.54 Thursday, 20 September 2018
55 Episode #1.55 Friday, 21 September 2018
56 Episode #1.56 Friday, 21 September 2018
57 Episode #1.57 Monday, 24 September 2018
58 Episode #1.58 Monday, 24 September 2018
59 Episode #1.59 Tuesday, 25 September 2018
60 Episode #1.60 Tuesday, 25 September 2018
61 Episode #1.61 Wednesday, 26 September 2018
62 Episode #1.62 Wednesday, 26 September 2018
63 Episode #1.63 Thursday, 27 September 2018
64 Episode #1.64 Thursday, 27 September 2018
65 Episode #1.65 Friday, 28 September 2018
66 Episode #1.66 Friday, 28 September 2018
67 Episode #1.67 Monday, 01 October 2018
68 Episode #1.68 Monday, 01 October 2018
69 Episode #1.69 Tuesday, 02 October 2018
70 Episode #1.70 Tuesday, 02 October 2018
71 Episode #1.71 Wednesday, 03 October 2018
72 Episode #1.72 Wednesday, 03 October 2018
73 Episode #1.73 Thursday, 04 October 2018
74 Episode #1.74 Thursday, 04 October 2018
75 Episode #1.75 Friday, 05 October 2018
76 Episode #1.76 Friday, 05 October 2018
77 Episode #1.77 Monday, 08 October 2018
78 Episode #1.78 Monday, 08 October 2018
79 Episode #1.79 Tuesday, 09 October 2018
80 Episode #1.80 Tuesday, 09 October 2018
81 Episode #1.81 Wednesday, 10 October 2018
82 Episode #1.82 Wednesday, 10 October 2018
83 Episode #1.83 Thursday, 11 October 2018
84 Episode #1.84 Thursday, 11 October 2018
85 Episode #1.85 Friday, 12 October 2018
86 Episode #1.86 Friday, 12 October 2018
87 Episode #1.87 Monday, 15 October 2018

Directors

Jun Wang

Writers

Xuelan Wu

Cast

Wallace Huo Aisin Gioro Hongli
Xun Zhou Ula Nara Ruyi
Janine Chun-Ning Chang Haigiya Hailan
Youming Huang Li Yu
Jia Liu Yexin
Vivian Wu Niohuru Zhenhuan
Hong Guo Fujia
Zhilei Xin Jin Yuyan
Chun Li Wei Yanwan
Ke Hu Su Lvyun
Chun Wang Chunchan
Qi Li Sanbao
Charisma Bai Kexin
Nan Xia Lixin
Xiaoyun Chen Suoxin
Xiwen Cao Chen Wanyin
Liangya Wang Shunxin
Chao Jing Ling Yunche
Xueming Jiang Jinzhong
Jie Dong Fuca Langhua

Producers

Lan Huang Producer

Editors

Xuewei Wang

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙