Shinesman

62

Original Release

02/21/1996

Cast

Hekiru Shiina Princess Shiina
Pamela Weidner Princess Shina
Justin Matthew Smith Shotaro Ono (Shinesman Sepia)
David Wade Ryoichi Hayami (Shinesman Moss Green)
David Wade Ryoichi Hayami / Shinesman Moss Green
Rick Forrester Shogo Yamadera (Shinesman Grey)
Rick Forrester Shogo Yamadera / Shinesman Grey
Tamara Mercer Riko Hideka (Shinesman Salmon Pink)
Tamara Mercer Riko Hideka / Shinesman Salmon Pink
Scott Simpson Hiroya Matsumoto / Shinesman Red
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Episode #1.1 Wednesday, 21 February 1996
2 Episode #1.2 Thursday, 21 March 1996

Directors

Shin'ya Sadamitsu

Writers

Hideki Sonoda, Kaim Tachibana

Cast

Hekiru Shiina Princess Shiina
Pamela Weidner Princess Shina
Justin Matthew Smith Shotaro Ono (Shinesman Sepia)
David Wade Ryoichi Hayami (Shinesman Moss Green)
David Wade Ryoichi Hayami / Shinesman Moss Green
Rick Forrester Shogo Yamadera (Shinesman Grey)
Rick Forrester Shogo Yamadera / Shinesman Grey
Tamara Mercer Riko Hideka (Shinesman Salmon Pink)
Tamara Mercer Riko Hideka / Shinesman Salmon Pink
Scott Simpson Hiroya Matsumoto / Shinesman Red
Show Hayami Ryoichi Hayami (Shinesman Moss Green)
Show Hayami Ryoichi Hayami / Shinesman Moss Green
Kenichi Ono Shotaro Ono (Shinesman Sepia)
Kenichi Ono Shotaro Ono / Shinesman Sepia
Kôichi Yamadera Shogo Yamadera (Shinesman Grey)
Kôichi Yamadera Shogo Yamadera / Shinesman Grey
Noriko Hidaka Riko Hidaka (Shinesman Salmon Pink)
Noriko Hidaka Riko Hidaka / Shinesman Salmon Pink
Yasunori Matsumoto Hiryoya Matsumoto (Shinesman Red)
Yasunori Matsumoto Hiryoya Matsumoto / Shinesman Red

Producers

Yutaka Takahashi Executive Producer
John Sirabella Executive Producer
Megumu Sugiyama Executive Producer
Yukio Kurata Executive Producer
Mitsuhisa Ishikawa Producer
Yasuhisa Kazama Producer
Masaki Sawanobori Producer
Yumiko Masujima Producer
Yumiko Onishi Producer
Keiichi Oshidari Producer
Koji Yoritsune Producer

Editors

Yasue Funami, Toshio Henmi

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙