Shomin Sample: Step Outside

  • Release year: 2015
Available to stream, rent, or purchase on:

Original Release

11/11/2015

Cast

Rikka Tachibana Arisugawa Reiko
Atsushi Tamaru Kagurazaka Kimito
Marla Acevedo Additional Voices (voice)
Felecia Angelle Kae (voice)
Tia Lynn Ballard Additional Voices (voice)
Dawn Michelle Bennett Additional Voices (voice)
Katherine Bourne Taylor Additional Voices (voice)
Luci Christian Additional Voices (voice)
Leah Clark Additional Voices (voice)
Skyler Davenport Karen Jinryo (voice)
(see additional cast & crew)

Cast

Rikka Tachibana Arisugawa Reiko
Atsushi Tamaru Kagurazaka Kimito
Marla Acevedo Additional Voices (voice)
Felecia Angelle Kae (voice)
Tia Lynn Ballard Additional Voices (voice)
Dawn Michelle Bennett Additional Voices (voice)
Katherine Bourne Taylor Additional Voices (voice)
Luci Christian Additional Voices (voice)
Leah Clark Additional Voices (voice)
Skyler Davenport Karen Jinryo (voice)
Kasi Hollowell Additional Voices (voice)
Samantha Herek Additional Voices (voice)
Mikaela Krantz Reiko Arisugawa (voice)
Janelle Lutz Additional Voices (voice)
Jamie Marchi Additional Voices (voice)
Kristen McGuire Additional Voices (voice)
Skyler McIntosh Additional Voices (voice)
Morgan McKelvey Additional Voices (voice)
Madeleine Morris Additional Voices (voice)
Anastasia Munoz Additional Voices (voice)
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙