The Lost Tomb Reboot

56

Original Release

07/15/2020

Cast

Minghao Chen Fatty Wang
Yilong Zhu Wu Xie
Mingxuan Yu Wu Sanxing
Tianren Xiao Wu Xie (kid)
Qihang Xu Yang Daguang
Yunzhao Yang Jin Wantang
Yunzhi Wang Chen Wenjin
Yize Fan Er Jing
Fan Zhang Xue Wu
Junjie Huang Zhang Qiling
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Episode #2.1 Sunday, 13 September 2020
Loading...

Directors

Anzi Pan

Writers

Zhong-Jun Ma, Uncle Three, Yu Gong, Fangcang Ye

Cast

Minghao Chen Fatty Wang
Yilong Zhu Wu Xie
Mingxuan Yu Wu Sanxing
Tianren Xiao Wu Xie (kid)
Qihang Xu Yang Daguang
Yunzhao Yang Jin Wantang
Yunzhi Wang Chen Wenjin
Yize Fan Er Jing
Fan Zhang Xue Wu
Junjie Huang Zhang Qiling
Jun Hu Wu Er-bai

Producers

Uncle Three Producer
Xiaohui Wang Producer
Bei Yang Producer
Daige Chen Producer
Fangcang Ye Producer
Zheng Yan Producer
Dong Meng Producer
Hui Liu Producer
Weidong Wu Producer
Xiaoping Zhang Producer
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙