Tokunana

60

Original Release

10/06/2019

Cast

No episodes available for this season.

Directors

Takayuki Kuriyama, Harume Kosaka

Writers

Jessica Cavanagh

Cast

Chris Rager Endo
Matt Shipman Nanatsuki
Monica Rial Akane
David Matranga Nijo
Brandon Potter Ichinose
Sarah Wiedenheft Bellemer
Eric Vale Kiryuin
Mark Stoddard Warlock
Joshua Bangle Mystery Man
Tatsuhisa Suzuki Kujaku Nijo
Yuko Kaida Akane Shikisai
Kenji Nomura Rokusuke Endo
Toshiyuki Morikawa Sakon Zeroemon Kiryuin
Joshua Bangle Luka
Kenjiro Tsuda Shiori Ichinose
Ari Ozawa Bellemer Cinq
Hiro Shimono Seiji Nanatsuki
Daman Mills Black Pearl
Bryn Apprill Endo's Daughter
Kent Williams Additional Voices
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙