Utsukushii rinjin

59

Original Release

01/11/2011

Links

Cast

Sawa Suzuki Kana Seki
Atsuro Watabe Yano Shinji / Shinji Yano
Masahiro Kobayashi Akihiro Seki
Yukie Nakama Meyer Saki / Saki Meyer
Mina Fujii Mashita Ami / Ami Mashita
Noboru Takachi Kakei Masahiko / Masahiko Kakei
Rei Dan Yano Eriko / Eriko Yano
Rieko Miura Aida Mayumi / Kana Seki
Kazuya Aoyama Yano Shun
Ippei Souda Toshiro yano / Yano Toshiro
(see additional cast & crew)
# Title Air Date
1 Episode #1.1 Tuesday, 11 January 2011
2 Episode #1.2 Tuesday, 18 January 2011
3 Episode #1.3 Tuesday, 25 January 2011
4 Episode #1.4 Tuesday, 01 February 2011
5 Episode #1.5 Tuesday, 08 February 2011
6 Episode #1.6 Tuesday, 15 February 2011
7 Episode #1.7 Tuesday, 22 February 2011
8 Episode #1.8 Tuesday, 01 March 2011
9 Episode #1.9 Tuesday, 08 March 2011
10 Episode #1.10 Tuesday, 15 March 2011

Cast

Sawa Suzuki Kana Seki
Atsuro Watabe Yano Shinji / Shinji Yano
Masahiro Kobayashi Akihiro Seki
Yukie Nakama Meyer Saki / Saki Meyer
Mina Fujii Mashita Ami / Ami Mashita
Noboru Takachi Kakei Masahiko / Masahiko Kakei
Rei Dan Yano Eriko / Eriko Yano
Rieko Miura Aida Mayumi / Kana Seki
Kazuya Aoyama Yano Shun
Ippei Souda Toshiro yano / Yano Toshiro
Mitsuko Kusabue Yano Mitsuko / Mitsuko Yano
Haru Aoyama Hirose Kota / Hiroshifutsohi Hirose
Eiji Moriyama Aida Kazufumi / Kazushi Aida
Keisuke Minami Matsui Rio / Rio Matsui
Isao Takeno Nakamuta Hajime / Hajime Nakamuta
Kanon Tani Mio Aida / Aida Mio
Mark Chinnery Husband
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙