Cock and Bull

72
  • NR
Cock and Bull (Chinese: 追凶者也) is a 2016 Chinese crime comedy drama film directed by Cao Baoping and starring Liu Ye, Zhang Yi, Duan Bowen, Wang Ziwen, Tan Zhuo, Wang Yanhui, Yan Bei and Sun Lei. It was released in China on September 14, 2016.
Available to stream, rent, or purchase on:

Cock and Bull (Chinese: 追凶者也) is a 2016 Chinese crime comedy drama film directed by Cao Baoping and starring Liu Ye, Zhang Yi, Duan Bowen, Wang Ziwen, Tan Zhuo, Wang Yanhui, Yan Bei and Sun Lei. It was released in China on September 14, 2016.

Original Release

09/14/2016

Links

Cast

Ye Liu Song Lao'er
Zhang Yi Mao Dou
Ziwen Wang Yang Shuhua
Yi Zhang Dong Xiaofeng
Bowen Duan Wang Youquan
Zhuo Tan Ping Jie
Bei Yan Liu
Jiang Dai Xiao Jun
Jing Yang Lan Jie
Dong Ming Ma Guang
(see additional cast & crew)

Directors

Baoping Cao

Writers

Baoping Cao, Jianjun Yang, Yanhui Wang

Cast

Ye Liu Song Lao'er
Zhang Yi Mao Dou
Ziwen Wang Yang Shuhua
Yi Zhang Dong Xiaofeng
Bowen Duan Wang Youquan
Zhuo Tan Ping Jie
Bei Yan Liu
Jiang Dai Xiao Jun
Jing Yang Lan Jie
Dong Ming Ma Guang
Ning Shi Mao Ge
Shiyi Li Xiao Chen
Lei Sun He Qingyong
Yanhui Wang Song Tao
Yongfeng Tai Ma Hui
Wang Yunhui Song Tao
Xiaohu Fu Village Chief
Dongyan Ma Vigilantes (as Qiang Ma)
Jiaguang Cheng Bro Mao's Mother
Xiao Yuan Fu Doorkeeper

Producers

Tongyu Liang Executive Producer
Baoping Cao Producer
Yunyun Fu Producer
Ye Liu Producer
Huijun Wu Producer
Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙