Guns and Roses

69
  • Genre(s): Drama
  • Release year: 2012
  • Running time: 108 min
Guns and Roses is a 2012 Chinese film directed by Ning Hao.

Guns and Roses is a 2012 Chinese film directed by Ning Hao.

Original Release

04/23/2012

Cast

Yuanyuan Cheng Gu Xixi
Lifan Dong Sister Jin
Jiayin Lei Xiao Dongbei
Hua Liu Wu Ge
Hao Ning Policeman
Chun Sun Bai Murong
Keiichi Yamasaki Toriyama
Shuo Yang Gang leader
Xinming Yang Gu Xianming
Xiaojun Yue Screenwriter Shu
(see additional cast & crew)

Directors

Hao Ning, Ning Hao

Writers

Xiaojun Yue, Hongwei Wang, Ruirui He, Ruan Shisheng, Aina Xing, Xiaoyang Zheng, James Yuen, Hongwei Wang

Cast

Yuanyuan Cheng Gu Xixi
Lifan Dong Sister Jin
Jiayin Lei Xiao Dongbei
Hua Liu Wu Ge
Hao Ning Policeman
Chun Sun Bai Murong
Keiichi Yamasaki Toriyama
Shuo Yang Gang leader
Xinming Yang Gu Xianming
Xiaojun Yue Screenwriter Shu
Fan Wei Priest
Wu Hongwu Wide-Angle Zheng
Wei Fan Priest
Tao Guo Crazy Dad
Bo Huang Agent
Hong Tao Fang Die

Producers

Ming Li Executive Producer
Yibai Zhang Executive Producer
Ivy Zhong Executive Producer
Hao Ning Producer

Editors

Ka-Fai Cheung

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙