Hearts and Flowers for Tora-san

62
  • Genre(s): Comedy
  • Release year: 1982
  • Running time: 110 min
Hearts and Flowers for Tora-san is a 1982 Japanese comedy film directed by Yoji Yamada. It stars Kiyoshi Atsumi as Torajirō Kuruma (Tora-san), and Ayumi Ishida as his love interest or "Madonna". Hearts and Flowers for Tora-san is the twenty-ninth... read more

Hearts and Flowers for Tora-san is a 1982 Japanese comedy film directed by Yoji Yamada. It stars Kiyoshi Atsumi as Torajirō Kuruma (Tora-san), and Ayumi Ishida as his love interest or "Madonna". Hearts and Flowers for Tora-san is the twenty-ninth entry in the popular, long-running Otoko wa Tsurai yo series.

Original Release

08/07/1982

US Release

12/24/1982

Cast

Kiyoshi Atsumi Torajiro Kuruma
Chieko Baishô Sakura Suwa (Torajiro's sister) / Sakura
Ayumi Ishida Kagari
Akira Emoto Kondo
Nizaemon Kataoka Sakujiro Kano
Gin Maeda Hiroshi (Sakura's husband) / Hiroshi
Masami Shimojô Tatsuzo (Torajiro's uncle) / Tatsuzo Kuruma
Chieko Misaki Tsune (Torajiro's aunt) / Tsune Kuruma
Hidetaka Yoshioka Mitsuo (Sakura's son) / Mitsuo
Hisao Dazai Umetaro (Hiroshi's boss) / Shachou
(see additional cast & crew)

Directors

Yôji Yamada

Writers

Yôji Yamada, Yoshitaka Asama

Cast

Kiyoshi Atsumi Torajiro Kuruma
Chieko Baishô Sakura Suwa (Torajiro's sister) / Sakura
Ayumi Ishida Kagari
Akira Emoto Kondo
Nizaemon Kataoka Sakujiro Kano
Gin Maeda Hiroshi (Sakura's husband) / Hiroshi
Masami Shimojô Tatsuzo (Torajiro's uncle) / Tatsuzo Kuruma
Chieko Misaki Tsune (Torajiro's aunt) / Tsune Kuruma
Hidetaka Yoshioka Mitsuo (Sakura's son) / Mitsuo
Hisao Dazai Umetaro (Hiroshi's boss) / Shachou
Chishû Ryû Priest / the High Priest
Gajirô Satô Genkou
Tsuyako Okajima Haru
Tokuko Sugiyama Kagari's mother
Hikaru Nishikawa Kagari's friend
Masane Tsukayama Urahara, Kano's former disciple
Yasuhisa Sonoda Publisher
Keiroku Seki Friend
Tômi Mitsuboshi
Eiko Hikari

Producers

Kiyoshi Shimazu Executive Producer

Editors

Iwao Ishii

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙