No Man's Land

71
No Man's Land is a 2013 Chinese neo-western thriller film directed, co-written and co-produced by Ning Hao and starring Xu Zheng, Yu Nan, Huang Bo and Tobgye.

No Man's Land is a 2013 Chinese neo-western thriller film directed, co-written and co-produced by Ning Hao and starring Xu Zheng, Yu Nan, Huang Bo and Tobgye.

Original Release

12/03/2013

Cast

Nan Yu Dancer / Li Yuxin / Jiaojiao
Duobujie The Trafficker Boss / Lao Da
Shuangbao Wang Er Ge, Driver / Truck Driver Er Ge
Zheng Xu Pan Xiao
Duo Ba Er Ge'syoung brother, Driver
Hao Ning Worker
Pei Wang Owner's son
Xinming Yang Ye Bali's owner
Hu Zhao Police Wang
Hong Guo Ye Bali's female owner
(see additional cast & crew)

Directors

Ning Hao, Hao Ning

Writers

Hao Ning, Ping Shu, Aina Xing, Ning Hao

Cast

Nan Yu Dancer / Li Yuxin / Jiaojiao
Duobujie The Trafficker Boss / Lao Da
Shuangbao Wang Er Ge, Driver / Truck Driver Er Ge
Zheng Xu Pan Xiao
Duo Ba Er Ge'syoung brother, Driver
Hao Ning Worker
Pei Wang Owner's son
Xinming Yang Ye Bali's owner
Hu Zhao Police Wang
Hong Guo Ye Bali's female owner
Hong Tao Teacher / Ballet Teacher
Bo Huang Killer / Lao Er

Producers

Albert Lee Executive Producer
Albert Lee Producer

Editors

Yuan Du

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙