Space Squad: Gavan vs. Dekaranger

60

Original Release

06/17/2017

Links

Cast

Yuma Ishigaki Geki Jumonji / Space Sheriff Gavan Type-G
Ryuji Sainei Banban 'Ban' Akaza / Deka Red / Banban "Ban" Akaza
Tsuyoshi Hayashi Houji 'Hoji' Tomasu / Deka Blue / Houji "Hoji" Tomasu
Yousuke Itou Senichi 'Sen-chan' Enari / Deka Green / Senichi "Sen-chan" Enari
Ayumi Kinoshita Reimon 'Jasmine' Marika / Deka Yellow / Marika "Jasmine" Hiwatari
Mika Kikuchi Koume 'Umeko' Kodou / Deka Pink / Koume "Umeko" Kodou
Tomokazu Yoshida Tekkan 'Tetsu' Aira / Deka Break / Tekkan "Tetsu" Aira
Suzuka Morita Shelly
Mako Ishino Swan 'Swan-San' Shiratori / Swan Shiratori
Kenji Ohba Retsu Ichijôji / Space Sheriff Gavan
(see additional cast & crew)

Directors

Koichi Sakamoto

Writers

Saburo Yatsude, Naruhisa Arakawa

Creators

Saburo Yatsude

Cast

Yuma Ishigaki Geki Jumonji / Space Sheriff Gavan Type-G
Ryuji Sainei Banban 'Ban' Akaza / Deka Red / Banban "Ban" Akaza
Tsuyoshi Hayashi Houji 'Hoji' Tomasu / Deka Blue / Houji "Hoji" Tomasu
Yousuke Itou Senichi 'Sen-chan' Enari / Deka Green / Senichi "Sen-chan" Enari
Ayumi Kinoshita Reimon 'Jasmine' Marika / Deka Yellow / Marika "Jasmine" Hiwatari
Mika Kikuchi Koume 'Umeko' Kodou / Deka Pink / Koume "Umeko" Kodou
Tomokazu Yoshida Tekkan 'Tetsu' Aira / Deka Break / Tekkan "Tetsu" Aira
Suzuka Morita Shelly
Mako Ishino Swan 'Swan-San' Shiratori / Swan Shiratori
Kenji Ohba Retsu Ichijôji / Space Sheriff Gavan
Tetsu Inada Doggie Kruger / Deka Master / DekaMaster (voice) / Wedding Guest
Jun'ichi Haruta Mad Gallant / Mad Galan (voice)
Mikie Hara Benikiba
Ryôko Yûi Sophie
Hiromi Sakimoto Larz / Lars
Tomokazu Seki Kuronen / Priest / Berg Seijin Cronen (voice)
Yuto Uemura Hikaru Hiwatari
Michi Nishijima Pon Emi
Ibuki Yoshikawa Receptionist / Reception Lady
Hiroshi Kamiya Narrator (voice)

Producers

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙